Confidex® zoner


Confidex® garantin för Colorcoat HPS200 Ultra®

 

Colorcoat HPS200 Ultra®

Confidex® zoner

 

Colorcoat HPS200 Ultra®

 

Obs

1. Siffror under rubriken “Vid kusten” gäller byggnader inom 1km avstånd från kusten.

2. Fullständiga villkor för Confidex®-Garantin finns på ansökningsformuläret.

3. Confidex® måste registreras inom 3 månader från byggnadens färdigställande för att garantin ska gälla.

4. Perioderna för Confidex®-Garantin i diagrammet ovan gäller för Zon 1 och Zon 2.

5. Colorcoat HPS200 Ultra® Färgen Anthracite Matt finns tillgänglig med Confidex®-Garanti upp till 40 år i zon 1 och upp till 30 år i zon 2.

Tillbaka till toppen

 

Confidex® zoner

 

Tillbaka till toppen
English We have automatically detected your language settings