Villatak

Villatak PDF      
Villatak faktablad 759kb    
Samlad pdf-översikt PDF      
Samlad översikt    2369kb    
Monteringsanvisning  PDF      
Villatak monteringsanvisning     2369kb    
Dataljritningar  PDF   DWG  
Takfot med vågrät underbeklädnad   132kb  132kb
Ränndal   168kb 168kb
Gavel utan utsprång   125kb 125kb 
Villatak nybyggnad översikt   167kb  167kb
Villatak, Yttervägg Tak   144kb 144kb
Villatak, läktavstånd   204kb 204kb
Trappsteg, T400 och S350   102kb 431kb
Ventilerad nock   120kb 120kb
Valmad Nock    174kb 174kb 
Förskjuten takyta   245kb 245kb
Gavel med utsprång   130kb 130kb 
Under takfönster, lodrät genomskärning    135kb 135kb 
Monteringsstart med ändöverlapp    429kb 429kb
Takfönster vågrät genomskärning    139kb 139kb
Takfot utan utsprång    149kb 149kb
Nock    133kb 133kb 
Villatak renovering  PDF   DWG  
Översikt    160kb   160kb 
Takfot med utsprång    138kb   138kb 
Gavel med utsprång    131kb   131kb 
Nock    133kb   133kb 
Yttervägg/tak, sammanbyggnad    177kb   177kb 
Valmad nock    185kb   185kb 
Ränndal    156kb   156kb 
Läktning, på befintligt tak    425kb   425kb 
English We have automatically detected your language settings