Sinus

Faktablad PDF      
Sinus faktablad 669kb    
Monteringsanvisning  PDF      
Sinus, Monteringsanvisning 478kb    
Ljusinsläppsplattor – Trapets och Sinus, Monteringsanvisning  350KB    
Dataljritningar   PDF   DWG  
Takfot med vågrät underbeklädnad 130kb 140kb 
Sinus takfot med sned underbeklädnad 130kb  146kb
Takfot utan utsprång 120kb  141kb
Gavel med utsprång 126kb 139kb 
Gavel utan utsprång 126kb  142kb
Nock 85kb 119kb
Yttervägg-tak sammanbyggnad 118kb 129kb
Valmad nock 73kb 190kb
Ränndal 89kb 182kb
Gavel med krönbeslag  132kb 142kb 
Takskjutport vågrät snitt 89kb  127kb
Takskjutport lodrät snitt 82kb 126kb 
Fönster vågrät snitt  92kb 140kb 
Fönster lodrät snitt  84kb  150kb
Fönster isometri  72kb  122kb
Hörn  88kb  147kb
Invändigt hörn  105kb 205kb 
Sockelavslutning  90kb   128kb 
Colorcoat Prisma colour card      
Colorcoat HPS200 Ultra datablad      
Polyester datablad      
Colorcoat Prisma DoPs        
Colorcoat HPS200 Ultra DoPs        
Colorcoat PE25 DoPs        
English We have automatically detected your language settings