Tekniskt bibliotekLättbalk C, Z oc U


Lättbalk C, Z oc U

Monteringsanvisning PDF      
Z- och C-åsar, Monteringsanvisning   245kb    
Samlad PDF  PDF      
Z-och C-balk Samlad PDF oversight 1118kb    
Tvärsnittsdata, lättbalk 1118kb    
Z-och C-balk detaljlösningar  PDF   DWG  
Z- och C-balkar, system   132kb  147kb
Takfot, Z- och C-balkar   109kb 169kb 
Instick vid mellanfack   145kb  162kb
Lask vid mellanfack   115kb  211kb
Ytterfacksförstärkning vid gavelfack (Instick)   144kb 207kb 
Ytterfacksförstärkning vid gavelfack (Lask)   149kb  200kb
Fönster, C-balkar med avväxling   102kb 188kb
Fasad, Z- och C-balkar   112kb 188kb
Hörn, Z- och C-balkar   83kb 203kb
Knap   182kb 142kb
Spännvidd        
Z-brottsgränstillståndet   88kb    
Z-bruksgränstillståndet   86kb    
Z-uppåtriktad last    90kb    
English We have automatically detected your language settings