Tekniskt bibliotekHögprofiler


Högprofiler

Faktablad PDF      
Högprofil faktablad 50kb    
128R.930 Tekniskt datablad (Norska) 146kb    
106R.770 Tekniskt datablad 291kb    
Monteringsanvisning
 PDF      
Högprofiler – varmtakskonstruktioner, Monteringsanvisning   499kb    
Högprofil detaljlösningar  PDF   DWG  
Håltagning, avväxling, tvärsnitt   92kb  127kb
Takfönster, utväxling, längdsnitt   95kb 126kb 
Takfot med krönbeslag   122kb  165kb
Takfot utan utsprång   113kb  159kb
Gavel med krönbeslag   107kb 212kb 
Takfönster, avväxling, isometri   98kb  148kb
Högprofil översikt   163kb 249kb
Gavel utan utsprång    107kb    204kb
English We have automatically detected your language settings