Verktyg och resurser

Vi eftersträvar att dela med oss av kunskapen om hur stål på bästa sätt kan användas inom modern byggnation.


Roof Planner

Takräknaren med stålkontroll.

Takplaneraren ger dig rätt antal plåtar, rätt måttanpassade plåtar, rätt antal fästen och tillbehör. Några få knapptryck bort från ett komplett, färdigberäknat ståltak med en monteringsanvisning.

Med enkla knapptryck kommer du att få en komplett inköpslista för ditt nya ståltak.

Ange takets mått, välj takprofil, färg, beslag och tillbehör som passar dig och ditt tak bäst.

Ta med din inköpslista till din återförsäljare eller kopiera länken i webbläsaren och skicka den via e-post.

I samarbete med din återförsäljare kan ni använda varandras information och expertis för att beräkna ett komplett ståltak.

 

 

 

English We have automatically detected your language settings