BIM-objekt finns nu tillgängliga för våra byggprodukter

Gratis registrering till DNA Profiler för era BIM-objekt

Vi har lanserat det nya DNA Profiler, ett banbrytande BIM- och produktdataverktyg för fler än 6 000 av våra europeiska byggprodukter för att underlätta för arkitekter, beställare, ingenjörer och anläggningschefer i utformningen och förvaltningen av deras byggnader.

DNA Profiler är det första av sitt slag och har utformats för att minimera dataöverbelastningen och tillåta användare, oavsett i vilket stadium byggprocessen är, att hämta den exakta nivå av BIM-data som de behöver – och i format som inkluderar Autodesk Revit, ARCHICAD, Tekla, Allplan och Trimble SketchUp.

 

Utöver vår DNA Profiler kan du hitta vårt BIM-innehåll på BIMobject här eller du kan följa länken på de enskilda produktsidorna på denna webbplats. 

Vi fortsätter att samarbeta med BIMobject och andra IT-specialister när det gäller att utveckla nya sätt på vilka vi kan integrera våra objekt och (valda) data i beställarens plattformar. Om du behöver ytterligare BIM-data eller information om våra framtida BIM-produkter kan du kontakta oss på BIM@tatasteel.com

Vad är BIM?

BIM är en akronym för Building Information Modelling (byggnadsinformationsmodellering). Termen beskriver processen att skapa en byggnadsritning genom samarbete med hjälp av ett enhetligt system för datormodeller (3D-modeller) snarare än som separata uppsättningar av ritningar. Men BIM handlar om mer än bara ritningar. Modellerna inkluderar möjligheten att lägga till data för varje produkt (objekt) i byggnaden eller anläggningen.

Inledningsvis kommer de data som byggproduktsföretag tillhandahåller att inkludera aspekter som till exempel mekaniska egenskaper, prestanda, underhållsbehov, garantitider samt tillverkarens kontaktuppgifter. I framtiden kommer det att utökas till att även inkludera ledtider, prissättning och mycket, mycket mer.

 

 

Det innebär enorma fördelar genom att spara både kostnad och tid, ge mycket större noggrannhet vid uppskattningar och undvika fel, ändringar och omarbetningar på grund av informationsfel. Men att välja att använda BIM handlar om mycket mer än att bara ändra vilken programvara som används. För att kunna uppnå alla de fördelar som systemet erbjuder kommer alla som arbetar med arkitektur, teknik, konstruktion och tillverkning att behöva lära sig att arbeta på helt nya sätt.

Många nationella myndigheter och byggföretag kommer att utveckla strategier och standarder för att genomföra BIM under de närmaste åren. I Storbritannien har myndigheterna redan gjort det obligatoriskt att information för BIM nivå 2 ska inkluderas för alla offentliga upphandlingar.

Hos Tata Steel är vi medvetna om denna utveckling mot en sammanlänkad, digital värld och utvecklar våra system och processer i den riktningen. Behovet av att tillhandahålla mer information i olika format genom sammankopplade kanaler utgör en viktig del av vår långsiktiga strategi inom byggnadsindustrin.

Se vår paneldiskussion med ledande byggrepresentanter som inriktades på hindren för BIM-användning.

English We have automatically detected your language settings