Verktyg och resurser

Vi eftersträvar att dela med oss av kunskapen om hur stål på bästa sätt kan användas inom modern byggnation.

Nedladdningszon

Nedladdningszon.jpg

Vårt resursområde för att ladda ner alla våra tekniska specifikationer och produktinformation, inklusive programvarupaket, nedladdning av teknisk dokumentation, prestandadeklarationer och ritningar.

Confidex®-garanti

Confidex-garanti.jpg

Confidex® är den längsta och mest omfattande garantin för färdigbehandlade stålprodukter i Europa.

English We have automatically detected your language settings