Fallstudier Dong Energy Power Station


Dong Energy Power Station

Fasadplåt som ger extremt skydd

DONG Energy valde en produkt från Tata Steel som beklädnad på verket i Enstede

Koldamm, rök, extrem värme, vindar på upp till 80 meters höjd och salt från luften. Miljön som omger verket i Enstede i Aabenraa fjorden är bister. Därför tänkte sig energibolaget DONG Energy sig för en extra gång när 10 000 kvm fasad på kraftvärmeverkets centrala del skulle få ny beklädnad.

Valet föll på Colorcoat HPS200 Ultra® från Tata Steel. I sin offert hade fasadentreprenören Persolit föreslagit en mindre avancerad produkt:

”Vi arbetade med en fasadplåt som hade 10-15 års produktgaranti, vilket var det som beskrevs från början. Nu ombads vi av DONG Energy att erbjuda ett nytt pris som innefattade användning av Tata Steel stålplåtar med Scintilla®-prägel. Byggherren ville ha en garanti på minst 30 år, och vi kunde så småningom se förnuftet i att investera i den här korrosionsskyddande plåten”, säger projektledaren Casper Sengenbjerg, Persolit, Odense.

Salt, partiklar och värme

Från DONG Energys sida önskade man en produkt med så lång livstid som möjligt, informerar projektledaren och byggnadsingenjören Maria Petersen:

”Till slut bestämde vi oss för produkten från Tata Steel på grund av de unika egenskaperna. I och med detta har vi gjort en långsiktig investering i en fasadbeklädnad som förväntas kunna stå emot påverkan från miljön under många år utan krav på underhåll,” säger Maria Petersen, DONG Energy.

I verket i Enstede förbränner man i huvudsak kol, men också flis och halm till el- och fjärrvärmeproduktion. Kraftvärmeverket är beläget djupt inne i Aabenraa fjorden och råder över norra Europas största och djupaste transporthamn för kol och olja. Saltet i luften i kombination med partiklar och värme från produktionen går hårt åt byggnader och anläggningen och man har kunnat fastslå ett omfattande slitage på de ursprungliga fasadplåtarna.

Forskning ligger till grund för garanti

Colorcoat HPS200 Ultra® har vissa egenskaper som gör den idealisk till fasadbeklädnad i en så bister miljö. Med hjälp av stålplåtarna bibehålls färgen och skimret dubbelt så effektivt jämfört med Plastisol-produkter. Sett i mikroskop har Scintilla®-präglingen lägre och mindre branta ytkratrar jämfört med andra former av prägling. Det gör att det blir betydligt svårare för smuts att fastna på ytan.

Under mer än 50 år har Tata Steel forskat om, testat och utvecklat Colorcoat®-produkternas motståndskraft mot en lång rad olika kemikalier och ämnen, däribland salt. Det är den här vetskapen som ligger till grund för Confidex®-garantin, som, när vi talar om produkten Colorcoat HPS200 Ultra®, bland annat ger upp till 40 års garanti. Väl att märka är att här ställs inga krav på underhåll eller besiktning. De stålplåtar som används på verket i Enstede har till och med dubbelt skydd tack vare två ”fasader”, eftersom det finns beläggning på båda sidor.

”Man kanske kan likna det vid att skjuta gråsparvar med kanoner eftersom det inuti fasadplåten ligger ett tjockt lager av mineralull som vi har bytt ut där det fanns behov av det. På byggnadens insida sitter det en stålplåt som avslutning. Det råder inga tvivel om att fasaderna nu har ett fullgott skydd mot slitage”, konstaterar Casper Sengenbjerg.

English We have automatically detected your language settings