ProdukterConfidex®-garanti

Registrera din Confidex®-garanti

Tata Steel
+46 (0) 35 16 12 00

  1. 1 Produkt
  2. 2 miljö
  3. 3 Byggnad
  4. 4 Arkitekt
  5. 5 Huvudentreprenör
  6. 6 Skicka

Obs! Confidex® måste registreras inom 3 månader av byggnadens färdigställandedatum för att garantin ska gälla.
Fyll i nedanstående onlineformulär för att registrera din Confidex®-garanti för Colorcoat HPS200 Ultra® och Colorcoat Prisma®. Detta formulär kan användas för att registrera Confidex®-garantin för Zon 1 och Zon 2. För information om de olika zonerna och det antal år som gäller för varje kan du klicka här.Confidex® garantin är endast avsedd för kommersiella och industriella byggnader. För privata byggnader finns en automatisk garanti att ta del av.


Confidex® omfattar byggnadens tak- och väggbeslag tillsammans med den huvudsakliga takbeläggningen och fasadbeläggningen, om de tillverkats av Colorcoat HPS200 Ultra® eller Colorcoat Prisma® och registreras samtidigt


Produktinformation
Fyll i alla obligatoriska fält (markerade med *)

Produkt (välj en)
Byggnadens användningsområde
Tata Steel Coil-nummer (Ange endast Coil-nummer för den färg som valts i avsnittet om färginformation, om okänd, kontakta din tillverkare av profiler)
Färginformation
English We have automatically detected your language settings