Tak Sandwichpaneler

Sandwichpaneler

Tata Steels sandwichpaneler av hög kvalitet ökar värdet på byggnader inom lantbruk, industri, kontor, utställningslokaler, butiker, kylrum osv. där man ställer krav på effektiv isolering.

Med lanseringen av Tata Steels sandwichprodukter presenterar Tata Steel ett produktprogram, som förenar de bästa möjligheterna hos Europas ledande tillverkare inom sandwichproduktion.

Tata Steels sandwichlösningar levereras som monteringsfärdiga element, där det finns möjlighet att välja mellan olika isoleringsmaterial,
profiler, isoleringsdimensioner, ytor och många vackra färger. Panelerna är kompakta allt-i-ett-element som består av ett utvändigt robust samt snyggt klimatskydd, isoleringsmaterial samt en invändig beklädnad.

Produkterna har många användningsområden. Fasadpanelerna kan användas stående eller liggande och man kan dessutom välja mellan synlig eller dold infästning. Alla paneler har Tata Steels not- och spontlösning som ger en enkel och snabb montering. Genom att använda Tata Steels sandwichpaneler är det möjligt att snabbt och effektivt färdigställa en byggnad och dessutom uppnå optimal isolering samt brandsäkerhet med en estetiskt vacker fasad- och takkonstruktion.

Tata Steels sandwichprogram är omfattande. Därför erbjuder Tata Steel individuell rådgivning för att kunna rekommendera det mest optimala alternativet för det konkreta projektet.

Tata Steels sandwichprogram är omfattande. Därför erbjuder Tata Steel individuell rådgivning för att kunna rekommendera det mest optimala alternativet för det konkreta projektet.

Såväl före, under som efter byggandet står Tata Steels ingenjörer och tekniker till förfogande med kunskap och vägledning.

SandwichpanelerMW R

Takpaneler minerallull

MW-RTjocklek
mm
Max längd
meter
Vikt2)
Kg/m2
U-värde
W/m2K
λ
W/mk
Brandmotstånd 
Klass.
Reaktion
vid brand
Klass.
100.1000 100 18,0 20,30 0,38 0,040 2) Broof (t1)
120.1000 120 18,0 22,40 0,32 0,040 REI 90 Broof (t1)
150.1000 150 18,0 25,60 0,26 0,040 REI 90 Broof (t1)
160.1000 160 18,0 26,60 0,24 0,040 REI 90 Broof (t1)

Särskilda fördelar
Enkla att montera, konformade sidor låser. Hög brandtäthet. Möjlighet att sätta samman paneler med olika kärndimension. Hög
bärighet. Hög styrka. Minsta taklutning vid hela längder 5°. Minsta taklutning vid takfönster eller längdskarvning 7°.

  Utvändig Invändig
    T L G*
MW-R  

Utvändig plåttjocklek: 0,50–0,70 mm.
Invändig plåttjocklek: 0,50 mm.
Reaktion vid brand: A2-s2,d0.
1) Utv. 0,50 mm / inv. 0,50 mm stål.
2) Sprider inte brand.
3) Levereras endast i 0,60 mm.

Tata Steel mineralullspaneler har en hard mineralullskärna och är mycket lämpliga att använda för nybyggnation och renovering där det ställs särskilda krav på brandmotstånd.

Panelerna är tillverkade av ett icke-brännbart material. Detta ger eventuellt möjlighet till en lägre försäkringspremie och ett behagligt inomhusklimat.

Mineralullslösningen är särskilt fördelaktig i situationer där reaktionen vid brand är avgörande, till exempel som skiljeväggar och brandväggar vid uppdelning av byggnader.

Tata Steel mineralullspaneler kan återvinnas till 100 %, ger god ljudisolering och tar inte upp fukt. Panelerna är dessutom snabba och enkla att montera.

Sandwichkonstruktionen med stål/isolering/ stål och en särskild sammansättning av isoleringskärnan säkerställer att isoleringen förblir intakt och inte deformeras utan bevarar sin placering och sin funktion under hela byggnadens livslängd.

PIR (polyisocyanurate) och PUR (polyurethane) sandwichpaneler från Tata Steel kännetecknas av bra isoleringsvärde, låg vikt och inte minst enkel och snabb montering. Panelerna har en väsentligt batter isoleringsförmåga än vanliga mineralullspaneler. Isoleringsegenskaperna är permanenta och skadas inte av skadedjur som möss och liknande.

God isoleringsförmåga

PWS och PWD sandwichpaneler består till stor del av stillastående luft, vilket gör materialet lämpligt att hålla kylan/värmen borta eller säkerställa temperaturen inuti en byggnad.

Hög tryckstyrka

Kärnmaterialet i produkterna PWS och PWD är EPS (expanderad polystyren) som är ett mycket kompakt material med hög hållfasthet.

Avvisar fukt

Även om PWS och PWD sandwichpaneler till största delen består av luftceller är det ändå ett mycket tätt material som avvisar den fukt som försöker att tränga in i en byggnad. De fuktavvisande egenskaperna gör EPSpanelerna mycket lämpliga som ytterväggar och tak.

Låg vikt, enkel hantering, snabb montering

PWS och PWD sandwichpaneler kännetecknas av en mycket låg vikt som gör det enkelt att hantera, montera och bygga samman panelerna.

PWS och PWD sandwichpaneler är lämpliga till industribyggnader, kommersiella byggnader, lantbruk samt kyl- och frysrumsfaciliteter.

Tata Steel erbjuder ett brett och omfattande program av beslag. Välj dimension, tjocklek, färg och yta för den aktuella applikationen. Obegränsade kombinationer av färg och form för varje enskilt objekt.

Gör det lätt och smidigt att optimera byggprocessen Tata Steel specialbeslag tillverkas efter kundens definierade krav och design så att de matchar de profiler som används. Specialdesignade beslag ger inte bara store frihet vad gäller design, utan lyfter även det arkitektoniska utseendet. Kontakta försäljningsavdelningen för information om olika möjligheter.

Polyester

25 μm beläggning, som är lämplig att användas utomhus. Klarar temperaturväxlingar och påverkan från väder. God korrosionsbeständighet. Se färgprogram på sidan 23.

Polyester Matt Pearl

35 μm tjock beläggning, med en lätt raffled yta. Lämplig för utomhusprojekt. Klarar temperaturväxlingar, påverkan från väder och har god korrosionsbeständighet. Ett idealiskt val för takbeklädnad på bland annat affärsoch industribyggnader.

PVDF

God motståndskraft mot korrosiva ämnen och mekaniska skador, utomordentlig färgbeständighet och minimal blekning (vid temperaturer upp till 110°C), lätt att forma och med hög ythårdhet som markant förebygger smutsansamling och minskad ytglans. Rekommenderas särskilt för utomhusapplikationer (utvändig beklädnad av byggnader). Färger, se sidan 23.

Colorcoat HPS200 Ultra®

Colorcoat HPS200 Ultra® är ett förbehandlat stål, som kombinerar unika egenskaper med enastående hållbarhet. Produkten har utvecklats att hålla i många år och omfattande tester bevisar detta. Med marknadens mest omfattande garanti (upp till 40 år) och framstående förutsättningar för hållbarhet är Colorcoat HPS 200 Ultra® lämplig att användas för många uppgifter och inom många olika situationer inom byggsektorn. Valet av en förbehandlad stålprodukt är viktig för både lång hållbarhet och byggnadens visuella framtoning. Colorcoat HPS200 Ultra® är konstruerad att klar de mest krävande omgivningar, såväl extern (RC5) som internt (CPI5), där det ger exceptionellt skydd mot korrosion och även skyddar färg och glans (Ruv4).

Produkten har genomgått omfattande tester, såväl naturliga som accelererade. Ofta i en omfattning som sträcker sig långt utanför de obligatoriska kraven. Idag används Colorcoat HPS200 Ultra® för många olika industriella och kommersiella byggnader och dessa reella scenarier ger ytterligare documentation av produktens enastående hållbarhet och kvalitet.

PVC (Foodsafe)

Specialbeläggning med förbättrad hårdhet. För applikationer inom livsmedelsindustrin och för kyl- och fryslager, enkel att tvätta och beständig mot de flesta rengöringsmedel.

Aluzink + Easyfilm

Metallic-beläggning på 150 och 185g/m2. Beläggningens tjocklek 20 my (150g/m2) och 25 (185g/m2).

Dubbelsidig beläggning som appliceras genom varmdoppning. Kompletterande skydd med SPT (Special Protection Treatment), uppfyller relevanta EU-direktiv. Klarar temperaturväxlingar och har god korrosionsbeständighet. Unik ljus- och värmereflextion. Har god slitstyrka.

Galvanisering

Metallicbeläggning med ytvikten 275g/m2 (en självgalvaniserande process uppträder: spontan beläggning av repor och kapade ändar med zink). Dubbelsidig beläggning, applicerad på stålplåtarna med varmdoppning. God motståndskraft mot korrosiva ämnen och mekaniska skador.


Produktnerladdningar

Var god registrera dig eller  för att få tillgång till låsta nedladdningar.

brochure image SE.JPGEnglish We have automatically detected your language settings