Konstruktion ComFlor® 60

ComFlor® 60

Den mest framgångsrika nya generationen av kombinerad 60-profil

ComFlor® 60 har kopierats mycket men aldrig överträffats som den ursprungliga nya generationen av rundade kombinerade 60-polygonprofiler. Denna design har ett exceptionellt knäckningsmotstånd, vilket resulterar i en överlägsen spännvidd jämfört med traditionella golv.

 • Lång spännvidd och mångsidig.
 • Låg användning av betong och stål.
 • Central placering av dubbar.
 • Slutna ändar.
 • Bättre för hälsa och säkerhet.

Klicka på logotypen ovan för att ladda ner BIM-objektet för denna produkt.

 • Lång spännvidd och mångsidig: Den kombinerade konkava polygonprofilen ger fördelarna med en enkel upphängning av ledningsrör, god skjuvningstålighet och lång spännvidd.
 • Låg användning av betong och stål: En låg volym av betong krävs, vilket minskar vikten och behovet av stål.
 • Central placering av dubbar: Placeringsdubbar finns centralt i trågen för att garantera bästa möjliga placering.
 • Slutna ändar: Appliceras i fabriken för att stänga profilen, särskilt lämpligt för fördubbade balkar.
 • Bättre för hälsa och säkerhet: Profilen ger det 600 mm täcke som rekommenderas av riktlinjerna för hälsa och säkerhet för att möjliggöra en lägre vikt, vilket minskar belastningen på installationen.

ComFlor® 60 kompositplatta – volym och vikt (EC-värden)

    Vikt för betongen (kN/m2)
Betongdjup
(mm)
Betongvolym (m3/m2) Vikt för normal betong Lättbetong
Våt Torr Våt Torr
110 0.078 - - 1.57 1.49
120 0.088 2.21 2.12 1.77 1.68
130 0.098 2.46 2.36 1.97 1.87
140 0.108 2.71 2.60 2.17 2.06
150 0.118 2.96 2.84 2.37 2.25
160 0.128 3.21 3.08 2.57 2.44
170 0.138 3.46 3.32 2.77 2.63
180 0.148 3.71 3.56 2.97 2.82
190 0.158 3.96 3.80 3.17 3.01
200 0.168 4.21 4.04 3.37 3.20
210 0.178 4.46 4.28 3.57 3.39
220 0.188 4.71 4.52 3.77 3.58
250 0.218 5.46 5.24 4.37 4.15

Anmärkningar

1. Golv- och balkavböjning (dvs. pölbildning) inkluderas inte i tabellen.

2. Vikten för golvplåten och nätet ingår inte viktsiffrorna för betongen.

3. Europeisk standarddensitet för betong anges som:

Normal vikt (våt)  25 kN/m3
Normal vikt (torr) 24 kN/m3
Lättvikt (våt)       20 kN/m3
Lättvikt (torr)      19 kN/m3

ComFlor® 60 (S350) Sektionsegenskaper (per meters bredd)

Nominell tjocklek
(mm)
Designtjocklek (mm) Tvärsnittsarea (mm2/m) Profilvikt (kN/m2) Höjd till nollaxeln (mm) Tröghetsmoment
(cm4/m)
Brottmoment
(kNm/m)
Buktande nedåt Buktande uppåt Buktande nedåt Buktande uppåt
0.90 0.86 1276 0.10 33.70 92.77 86.13 9.30 7.50
1.00 0.96 1424 0.11 33.75 106.15 97.95 11.27 9.36
1.20 1.16 1721 0.14 33.85 132.91 121.60 15.21 13.07

Designanmärkningar:

Golvmaterial
Tata Steel Galvatite®, varmförzinkat metallbestruket stål enligt BS EN 10346 S280GD+Z275, med garanterad minsta sträckgräns på 280 N/mm2 och zinkbeläggning av den totala massan 275 g/m2 (båda sidorna medräknade). Det är tillräckligt för golv i en icke-aggressiv miljö, i enlighet med kravet i avsnitt 4.2 av BS EN 1994-1-1 – de exponerade ytorna av stålbeläggningen ska vara tillräckligt skyddade att motstå de specifika atmosfäriska förhållandena. En zinkbeläggning, om så anges, ska uppfylla kraven enligt BS EN 10346. Specifikationen kan variera beroende på användningsförhållandena.

Sprickningsförhindrande nät
Som ett minimikrav då kontroll av sprickbredden är ointressant rekommenderar BS EN 1994-1-1, 9.8.1(2) att när kontinuerliga golvplattor skapas som helt självstödjande i enlighet med BS EN 1994-1-1, 9.4.2(5) ska tvärsektionsarean för den sprickningsförhindrande armeringen ovanför topparna inte vara mindre än 0,2 % av tvärsnittsarean för betongen ovanför topparna för en konstruktion utan stöd, och 0,4 % av denna tvärsektionsarea för konstruktioner med stöd. Nätet som anges i snabbreferenstabellerna i Eurokoden uppfyller denna klausul.

Där gaffeltruck (eller annan liknande koncentrerad last) förväntas förekomma bör minimum 0,5 % armering användas över stöden och de tidigare angivna procenttalen på andra platser för att förhindra sprickbildning. För ytterligare information, se SCI AD150.

I enlighet med Steel Construction Institute (SCI) P300 ”Composite Slabs and Beams Using Steel Decking: Best Practice for Design and Construction” anges ett nominellt täcke av 25 mm för exponeringsnivån XC1, för alla tryckstyrkor för betong, både med normal betong (C25/30 till C40/50) och lättbetong (LC25/28 till LC32/35). Detta nominella täcke av 25 mm är det minsta täcket på 15 mm plus en fast tolerans på 10 mm.

Stödbalkens bredd
För alla ComFlor® 60 belastnings- och spännviddstabeller antas bredden på den stödbalk som används vara 152 mm.

Brandresistensdesign
Kapaciteten hos en kompositplatta med nominellt sprickningsförhindrande nät i brand har beräknats i enlighet med Steel Construction Institute NCCI PN005 ”Fire resistance design of composite slab”. Två brandskyddsdesignmetoder kan användas i programvaran ComFlor® 9, nämligen ”Mesh and Deck Fire Method” eller ”Bar Fire Method”. Om du behöver ytterligare information om prestandan hos kompositplattor med nominellt sprickningsförhindrande nät i brand ska du kontakta det tekniska teamet.

Designsupport
Den tekniska avdelningen hos Tata Steel erbjuder en omfattande rådgivningstjänst om designen av kompositgolv och denna tjänst är tillgänglig för alla beställare och användare. Skulle frågor uppstå som inte omfattas av denna litteratur eller av programvaran ComFlor® 9 ska du kontakta oss.

Våra belastnings- och spännviddstabeller är utformade att optimera spännvidden i bygget med den minsta nödvändiga mängd av sprickningsförhindrande armering enligt de relevanta konstruktionsreglerna, medan de även tar i beaktande minimikraven för de olika belastnings- och brandskyddsperioderna.

Om du behöver mer information om belastnings- och spännviddsparametrarna för ComFlor® 60 ska du se våra produktnedladdningar nedan.

Programvaran ComFlor® 9.0.34 analyserar varje ComFlor®-kompositgolvbeläggning i konstruktionsstadiet, servicestadiet och för brandskydd under ett brett intervall av belastningskonfigurationer.

Designprinciperna följer tillämpliga delar av BS 5950: del 4 (1994), del 6 (1995), del 8 (1991). För design enligt eurokoderna följer designprinciperna EN 1994-1-1 och EN 1994-1-2: eurokod 4. De designkontroller som utförs av programmet omfattar konstruktionsstadiet, det normala designstadiet och brandskydd.

Golvplattan kan stöttas eller vara utan stöd under konstruktionen och kan även spänna över en eller flera permanenta eller tillfälliga stöd. I fallet med dubbla spann kan spannen vara lika eller olika breda. Vid normalt designstadium antas golvplattan alltid vara fritt upplagd mellan permanenta stöd. Plattan antas spänna endast i den riktning som beläggningen har, dvs. dubbelriktade golv inkluderas inte.

Nedladdning av programvaran ComFlor® 9.0.34

1) Ladda ner version 9.0.34 här

2) Installera version 9.0.34

Användningsvillkor

OM DU VÄLJER ATT "LADDA NER" NEDAN INNEBÄR DET ATT DU ACCEPTERAR DESSA VILLKOR. LÄS DEM NOGGRANT. OM DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN SKA DU INTE LADDA NER ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN.

1. ANVÄNDNINGSRÄTT

När du har accepterat dessa villkor som anges på denna sida ges du en icke-exklusiv, icke-överförbar rätt att använda detta program med det enda syftet att hjälpa dig i valet eller specifikationen av de produkter som beskrivs i programmet. Detta program och alla relaterade rättigheter och patent, upphovsrätt, affärshemligheter och andra immateriella rättigheter är och ska förbli den enskilda egendomen för Tata Steel UK Limited ["Tata Steel"] eller Steel Construction Institute ["SCI"]. Du går med på att inte kopiera, dekompilera eller baklängeskonstruera, dela upp eller på annat sätt använda detta program, eller tillåta att någon annan gör det, annat än vad som uttryckligen är godkänt i dessa villkor.

2. UPPDATERINGAR

Senaste nedladdningen är tillgänglig ovan.

3. LEVERANSVILLKOR

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN GARANTIER, UTFÄSTELSER ELLER VILLKOR. Under inga omständigheter ska Tata Steel hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador, följdskador, speciella, finansiella eller ekonomiska förluster, skadeståndskrav eller utgifter (inklusive eventuell förlust av vinst) oavsett hur detta uppstått, vare sig det uppstått på grund av försumlighet eller på annat sätt i samband med användningen eller oförmågan att använda detta program. Risken vid användning av detta program ligger helt hos användaren. Tata Steels vanliga ”försäljningsvillkor” gäller för alla produkter som säljs av Tata Steel.

Vi erbjuder en vänlig teknisk support som alltid står till tjänst för alla ingenjörskonsulter och entreprenörer för att hjälpa till med alla aspekter av design med kompositgolv av typen ComFlor®. De tjänster vi erbjuder inkluderar:

Designberäkningar
För att underlätta för beställaren kan teamet tillhandahålla konstruktionsberäkningar, vanligtvis baserade på konstruktionsstadiets villkor, belastning och spännvidd som krävs och det brandskydd som krävs för golvplattan. Vårt team kan även hjälpa till med specialiserade designfrågor som till exempel punktbelastningar, krav på sprickningsförhindrande nät, öppningar osv.

Vibration
ComFlor®-kompositgolv kan klara de strängaste fallen av vibrationer, som till exempel dem som krävs för operationssalar enligt den brittiska hälsovårdsmyndigheten.

Programvaruverktyg
Den mångsidiga programvaran ComFlor® kan laddas ner gratis här. Programvaran ComFlor® ger snabba och enkla beräkningar för olika byggnadskategorier, laster, brandpåverkan, spännvidder, vibration, punktlaster och linjelaster. Regelbundna uppdateringar skickas till alla registrerade användare.

Brandresistensdesign
Kapaciteten hos kompositplattan vid brand kan beräknas med hjälp av två metoder, antingen ”Mesh and Deck Fire Method” (endast nätet och ingen förstärkning genom trågskena) eller ”Bar Fire Method” (endast förstärkningen genom trågskena, utan något bidrag från nätet och profilen).

Specifikationstjänst
Vårt ComFlor®-team kan erbjuda en heltäckande specifikationsvägledning för att säkerställa att korrekt kompositgolvspecifikation inkluderas i kontraktsunderlaget.

Egna seminarier om byggproduktsdirektivet
Dessa kostnadsfria seminarier är i första hand riktade till ingenjörer och arkitekter och varar omkring 50 minuter. De avslutas med en session med frågor och svar från våra erfarna regionala team. Ämnena inkluderar:

 • Bygge med kompositgolv.
 • Bygge med takbeläggning.
 • Utomhusfasader av stål för kontors- och industribyggnader.
 • Besök på fabriken – linjen för isolerade paneler på Shotton Works.

Du kan begära ett seminarium om byggproduktsdirektivet genom att klicka här.

English We have automatically detected your language settings