Om ossNyheter

Här hittar du senaste nytt inom konstruktion och infrastruktur


17 okt 2017

Tata Steel vinner prestigefullt pris för livscykelanalys

Många års hårt arbete med ett dedikerat team har gett resultat, då Worldsteel belönat Tata Steel med Steelie-priset för sitt utmärkta arbete med livscykelanalyser, ’Excellence in Life Cycle Assessment’ (LCA). Bedömningen, som utfördes av ett stort antal experter inom livscykelanalys utanför stålindustrin, belyser Tata Steels genomgående arbete inom hållbarhet och proaktivt användande av livscykelanalyser samtidigt som det är det första företaget inom stålindustrin att implementera en egen miljödeklaration (Environmental Product Declaration, EPD).

-       Att använda sig av livscykelanalys är avgörande för att kunna ta beslut om optimerad resurshantering. På så vis ger det oss ett sätt att utvärdera de miljömässiga egenskaperna hos stålprodukter, från råmaterial till färdig produkt och vidare till återvinning. Det här är avgörande för att skapa förståelse för hållbarhetsaspekten hos stål och för att maximera den. Det är ett tillvägagångssätt som ger såväl transparens som tydlig rapportering kring hållbarhet för stål. Det är av den anledningen vi gett oss in på den här förhållandevis unika resan att bli en programoperatör inom miljödeklarationer. Det säger Nick Coleman, huvudforskare inom hållbara produkter på Tata Steel. 

Miljödeklarationer används allt oftare för att kommunicera de livscykelanalytiska aspekterna av produkter. Det är i synnerhet fallet inom byggsektorn, där deklarationerna används för att analysera miljöprestandan hos byggnader.

Tata Steel har nu möjligheten att tillhandahålla externt verifierade miljödeklarationer som följer EN15804- och ISO14025-standarderna till kunder och andra intressenter. Utöver det utvecklar Tata Steel sitt program för att kunna erbjuda miljödeklarationer anpassade efter specifika kundönskemål för den projektbaserade byggsektorn. Kombinationen av transparens och kundfokus är nyckelfaktorer för att demonstrera stålets hållbarhetsaspekter.

-       Möjligheten att leverera produkt- och projektspecifika miljödeklarationer gör det möjligt för oss att hjälpa våra försörjningsled inom byggbranschen att möta de ständigt ökande kraven på allt tuffare certifieringar som LEED och BREEAM samtidigt som klienterna ser nyttan i att äga och driva hållbara byggnader. Tata Steel för även samtal med andra delar av försörjningskedjan inom stålbranschen för att även de ska använda sig av Tata Steel-programmet i utvecklingen av sina egna miljödeklarationer. På så sätt kan Tata Steels process användas för att öka användningen av miljödeklarationer inom stål och därmed öka transparensen och rapporteringen kring stålprodukter. Det säger Barry Rust, hållbarhetschef på Tata Steel.

Vill du ha mer information om Tata Steels hållbarhetsarbete eller boka ett möte? Kontakta oss på https://www.tatasteelconstruction.com/sv_SE/Produkter 

Du kan även besöka Tata Steels monter på Elmia Subcontractor den 14–17 november för en personlig kontakt.

English We have automatically detected your language settings