Om ossNyheter

Här hittar du senaste nytt inom konstruktion och infrastruktur


12 dec 2018

Skottning av tak

Nu kommer den där härliga tiden med snö och kallt som vissa älskar och vissa hatar, tiden då vi måste se över hur vårt tak belastas av snön.

Tata Steel dimensionerar taklösningar för den snölast som normen anger gällande vid det aktuella byggtillfället. Man bör kontrollera snömängden på taket kontinuerligt och skottning skall ske innan snömängden blir för stor. Snödjupet är tyvärr inte den enda faktorn som avgör när skottning skall utföras, då vikten på snön varierar mycket även om det inte har kommit nysnö.

Variationen i vikt beror på snöns förmåga att suga åt sig fukt och hur hårt den är packat, samt ansamlingen av snö i ”snöfickor” beroende på vindförhållande vid snöfall. För att avgöra om taket bör skottas kan man göra ett överslag med snöns vikt i kg/m2.

Exempel på snötyngd

  • Nyfallen snö: 30-100 kg/m3
  • Våt nysnö: 100-200 kg/m3
  • Vindpackad snö: 200 kg/m3
  • Packad senvintersnö: 200-300 kg/m3
  • Vårsnö vid avsmältning: 400 kg/m3

Att tänka på vid skottning

Taket och själva takstolarna är dimensionerade för att dom skall belastas med en relativt jämn last. Det är därför viktigt att skotta taket med jämn fördelning (fläckvis) och inte börja skotta av en takhalva först då snedfördelad last på stommen kan vara större risk än jämn last.

Snöröj taket i två meters remsor från nock till takfot i linje på båda takhalvor, börja med gavelfacken. Lämna snödjup på 10cm för att undvika skador på tätskiktet.

Gott Nytt År önskar vi på Tata Steel Building Systems er alla!

English We have automatically detected your language settings