Om ossHållbarhet

Hållbarhet är själva kärnan i vad vi gör. Vi eftersträvar att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och arbetar med ett pågående program för ständiga förbättringar av våra system och processer för att säkerställa att de uppfyller, och i möjligaste mån, överstiger de normer som fastställts av tillsynsmyndigheterna.


Hållbarhet

Hållbarhet är själva kärnan i vad vi gör. Vi eftersträvar att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och arbetar med ett pågående program för ständiga förbättringar av våra system och processer för att säkerställa att de uppfyller, och i möjligaste mån, överstiger de normer som fastställts av tillsynsmyndigheterna.

Vi arbetar tillsammans med våra kunder på att utforma mer hållbara produkter som bidrar till lösningar som ger viktiga fördelar när det gäller hållbarhet. Våra produkter har betydande miljöegenskaper, är helt återvinningsbara och tillverkas för att hålla, med hänsyn till komponenternas olika återvinningsalternativ och kretsloppsekonomin.

Vi är fast beslutna att se till att våra leverantörer delar samma värderingar som vi gör och vi var den första stora ståltillverkaren som fick en oberoende certifiering (BES 6001) för våra ansvarsfulla inköpsriktlinjer och inköpsrutiner.

Klicka här om du vill få mer information.

English We have automatically detected your language settings