HållbarhetUltralåg kolhaltsståltillverkning (ULCOS)

Tata Steel har åtagit sig att investera i banbrytande teknik för att förbättra hållbarhetsresultaten för våra produkter och processer.


Ultralåg kolhaltsståltillverkning (ULCOS)

Tata Steel har åtagit sig att investera i banbrytande teknik för att förbättra hållbarhetsresultaten för våra produkter och processer. Under 2010 byggde vi som en del av ULCOS-projektet en HIsarna-pilotanläggning för 20 miljoner euro vid vårt stålverk vid IJmuiden i Nederländerna.

HIsarna är en revolutionerande cyklonomvandlarbaserad järntillverkningsprocess som direkt omvandlar järnmalm och kol till järn, utan någon förbehandling av den malm och det kol som används.

Den nya tekniken kan minska CO2-utsläppen med 20% jämfört med konventionell järnframställning. I kombination med tekniker för avskiljning och lagring av koldioxid bör CO2-minskningar med upp till 70% vara möjligt att uppnå.

English We have automatically detected your language settings