HållbarhetInneslutet kol

Kolhalten, energitäthet och utsläpp som associeras med produktion av stål och stålkomponenter granskas ständigt och undergår ett program för ständig förbättring.


Inneslutet kol

Kolhalten, energitäthet och utsläpp som associeras med produktion av stål och stålkomponenter granskas ständigt och undergår ett program om ständig förbättring. Utveckling pågår av ny teknik som minskar den energi som krävs för att framställa stål eller ökar effektiviteten för tillverkningsprocessen.

I vissa tillämpningar kan användning av högpresterande och höghållfasta stål, som till exempel hålprofilerna Celsius® 420, bidra till att minska mängden material som krävs för en viss funktion, och denna minskning kan även ha en positiv inverkan på den klimatpåverkan som ett enskilt projekt innebär.

English We have automatically detected your language settings