HållbarhetHållbar konstruktion i aluminium

Genom utvecklingen mot hållbart byggande erbjuder våra Kalzip®-aluminiumbaserade produkter, särskilt Nature Roof.


Hållbar konstruktion i aluminium

Genom utvecklingen mot hållbart byggande erbjuder våra Kalzip®-aluminiumbaserade produkter, särskilt Nature Roof, lösningar som är relevanta för praktiskt taget alla projekt.

Aluminium är ett material som är oändligt återvinningsbart och som finns i anmärkningsvärt stora mängder, det är faktiskt planetens vanligaste metalliska grundämne.

Nästan tre fjärdedelar av allt aluminium som någonsin har producerats används fortfarande i dag. Ungefär 90 % av det aluminium som används inom transport och byggande och över 60 % av det som används till dryckesburkar återvinns. Återvinning av Kalzip-plåtar kräver som med all aluminium 95 % mindre energi än vid första produktionen, och med bibehållen kvalitet och volym. Detta förhindrar att uppskattningsvis 80 miljoner ton växthusgaser bildas per år globalt.

Kalzip och aluminium kan ge ett viktigt bidrag till att skapa byggnader som är hållbara, inte bara under byggandet, utan även under användningsfasen och återvinningen av uttjänat material. Speciellt med materialets utmärkta termiska prestanda och lång livslängd med låga underhållskostnader, vilket är standard med alla Kalzip-system. Även den låga vikten för Kalzip har en miljöaspekt – det gör att det krävs mindre material i den bärande konstruktionen och det sparar energi under transporten och byggandet.

English We have automatically detected your language settings