Hållbarhet

Stål är ett av få material som har ett verkligt slutet återanvändningsförlopp. Stål förbrukas inte. Det används om och om igen utan att dess kvalitet eller styrka försämras.
Till skillnad från de flesta material kan stålet ”uppvinnas”, det vill säga att dess kvalitet och styrka kan ökas genom återvinning.

Ansvarsfulla inköp

Ansvarsfulla-inköp.jpg

Ansvarsfulla inköp har snabbt blivit en viktig fråga inom byggsektorn och det bredare perspektivet av hållbarhet.

Inneslutet kol

Inneslutet-kol.jpg

Kolhalten, energitäthet och utsläpp som associeras med produktion av stål och stålkomponenter granskas ständigt och undergår ett program för ständig förbättring.

English We have automatically detected your language settings