Confidex® strefy


Gwarancja Confidex® dla Colorcoat HPS200 Ultra® i Colorcoat Prisma®

 

Colorcoat HPS200 Ultra®

Colorcoat Prisma®

Confidex® strefy

 

Colorcoat HPS200 Ultra®

 

Uwagi

1. Okresy gwarancji dla lokalizacji w pasie nadmorskim dotyczą budynków znajdujących się w odległości do 1km od linii brzegowej.

2. Pełne warunki Gwarancji Confidex® przedstawiono w internetowym formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.colorcoat-online.com/registration.

3. W celu zachowania ważności Gwarancji Confidex® należy ją zarejestrować w ciągu 3 miesięcy od daty ukończenia budynku.

4. Okresy Gwarancji Confidex® podane na powyżej ilustracji mają zastosowanie do Strefy 1 i Strefy 2. Więcej informacji o innych strefach znajduje się na stronie www.colorcoat-online.com/confidexmap

5. Colorcoat HPS200 Ultra® Kolor Anthracite Matt jest objęty Gwarancją Confidex® na okres do 40 lat w Stefie 1 i do 30 w Strefie 2.

Powrót do góry

 

Colorcoat Prisma®

Uwagi

1. Okresy gwarancji dla lokalizacji w pasie nadmorskim dotyczą budynków znajdujących się w odległości do 1km od linii brzegowej.

2. Pełne warunki Gwarancji Confidex® przedstawiono w internetowym formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.colorcoat-online.com/registration.

3. W celu zachowania ważności Gwarancji Confidex® należy ją zarejestrować w ciągu 3 miesięcy od daty ukończenia budynku.

4. Okresy Gwarancji Confidex® podane na powyżej ilustracji mają zastosowanie do Strefy 1 i Strefy 2. Więcej informacji o innych strefach znajduje się na stronie www.colorcoat-online.com/confidexmap

Powrót do góry

 

Confidex® strefy

 

Powrót do góry
English We have automatically detected your language settings