Zrównoważony rozwójZrównoważone budownictwo stalowe

Stal to jeden z niewielu materiałów z autentycznie zamkniętym cyklem recyklingu. Stal nie podlega zużyciu. Jest używana wielokrotnie bez utraty jakości ani wytrzymałości.


Zrównoważone budownictwo stalowe

Stal to jeden z niewielu materiałów z autentycznie zamkniętym cyklem recyklingu. Stal nie podlega zużyciu. Jest używana wielokrotnie bez utraty jakości ani wytrzymałości. W przeciwieństwie do większości materiałów, stal można poddać „upcyklingowi”, co oznacza, że jej jakość i wytrzymałość można zwiększyć w wyniku ponownego przetworzenia.

Z tej przyczyny stal jest materiałem objętym zrównoważonym cyklem w pełnym tego słowa znaczeniu. Poprzez odpowiedzialne procesy i procedury odzwierciedlające najlepsze praktyki Tata Steel dąży do wytwarzania produktów, które przyczyniają się do globalnych działań na rzecz ograniczenia zużycia zasobów, recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów, gdzie to jest możliwe, i pomaga tworzyć struktury ekonomiczne i dostawcze dla tych działań.

Zrównoważony rozwój leży u podstaw naszej działalności. Jako jeden z wiodących producentów stali prowadzimy działalność w odpowiedzialny sposób i realizujemy program ciągłych udoskonaleń naszych systemów i procesów w celu zapewnienia spełnienia, a tam, gdzie to możliwe, przewyższenia standardów określanych przez organy regulacyjne.

We współpracy z naszymi klientami opracowujemy kolejne zrównoważone produkty, które pozwalają uzyskać rozwiązania lżejsze, trwalsze i wymagające wykorzystania mniejszej ilości zasobów do produkcji. Nasza stal jest wykorzystywana w realizacjach budynków i infrastruktury transportowej, które wyróżniają się najlepszym zrównoważonym cyklem eksploatacyjnym na świecie.

Jako dumni członkowie organizacji ULCOS (Ultra-Low CO2 Steelmaking Partnership), której założonym celem jest opracowanie technologii zdolnych do ograniczenia emisji CO2 przy produkcji stali o 50% do 2050 roku, oraz jako gospodarz jej wiodącego projektu pilotażowego Hisarna, firma Tata Steel będzie w dalszym ciągu inwestować w prace badawczo-rozwojowe w ramach poszukiwania sposobów redukcji emisji CO2 poprzez przełomową technologię.

Nasze innowacyjne produkty są również niezastąpione w kształtowaniu bardziej efektywnego świata, opartego na mniejszym wykorzystaniu zasobów i niższych emisjach CO2. Od lżejszych pojazdów po przekształcanie zwykłych budynków we własne „elektrownie” – dalej będziemy inwestować w takie innowacje produktowe. Nasze możliwości w zakresie zrównoważonego rozwoju wykazaliśmy poprzez odpowiedzialny program pozyskiwania surowców, który uzyskał certyfikację BES 6001 w dziewięciu naszych europejskich ośrodkach. Do 2017 roku planujemy uzyskać certyfikację zgodności z normą BES 6001 dla kolejnych ośmiu ośrodków.

Poza planami na przyszłość, zapewniamy niezrównane wsparcie dla naszych klientów we wszystkich kwestiach związanych ze zrównoważonym budownictwem stalowym poprzez sieć własnych specjalistów technicznych, w połączeniu z takimi organizacjami jak UK Green Building Council, BCSA i Steel Construction Institute (SCI), jak również współpracujemy z ekspertami akademickimi, między innymi z Oxford Brookes University, oraz z naszego łańcucha dostaw.

Więcej informacji o sposobach, w jake dbamy o nasze środowisko, naszych ludzi i nasze społeczności, można znaleźć tutaj.

English We have automatically detected your language settings