Zrównoważony rozwójZrównoważone budownictwo aluminiowe

Aluminium to metal, który nadaje się do nieograniczonego recyklingu i jest dostępny w obfitości — w istocie to najpowszechniej występujący pierwiastek metaliczny na naszej planecie.


Zrównoważone budownictwo aluminiowe

Wraz ze zmianami w kierunku zrównoważonego budownictwa, nasze produkty Kalzip® na bazie aluminium, w szczególności Nature Roof, stanowią rozwiązania dla praktycznie każdego projektu.

Aluminium to metal, który nadaje się do nieograniczonego recyklingu i jest dostępny w obfitości — w istocie to najpowszechniej występujący pierwiastek metaliczny na naszej planecie.

Prawie trzy czwarte całego aluminium, jakie kiedykolwiek wytworzono, nadal pozostaje obecnie w użyciu. Odzyskuje się około 90% aluminium wykorzystywanego w transporcie i budownictwie oraz przeszło 60% aluminium stosowanego w puszkach do napojów. Recykling arkuszy Kalzip, podobnie jak dla wszystkich produktów aluminiowych, wymaga o 95% mniej energii niż produkcja pierwotna, bez utraty jakości i objętości materiału. W efekcie, szacunkowo, można zapobiec w skali globalnej emisji 80 milionów ton gazów cieplarnianych rocznie.

Kalzip i aluminium mogą wnieść istotny wkład w tworzenie budynków w zrównoważonym cyklu, nie tylko w trakcie ich konstrukcji, ale również w fazie eksploatacji, końca cyklu ich użyteczności i recyklingu – szczególnie w połączeniu z doskonałymi właściwościami cieplnymi i długim okresem eksploatacji przy niskim nakładzie czynności konserwacyjnych, które stanowią standard w każdym systemie Kalzip. Nawet niska masa systemów Kalzip ma swój wymiar środowiskowy – wymaga mniej materiału w konstrukcji wspierającej i umożliwia oszczędności energii w trakcie transportu i budowy.

English We have automatically detected your language settings