Zrównoważony rozwójWbudowana emisja CO2

W pewnych zastosowaniach użycie stali o wysokiej wydajności i wysokiej wytrzymałości może pomóc pozytywnie wpłynąć na emisję dwutlenku węgla dla poszczególnych projektów.


Wbudowana emisja CO2

Zawartość węgla, gęstość energii i emisje związane z produkcją stali i komponentów stalowych są poddawane nieustannym ocenom i objęte ciągłym programem udoskonaleń. Opracowywane są nowe technologie, które redukują ilość energii wymaganej do wytwarzania stali lub zwiększają wydajność procesu produkcyjnego.

W pewnych zastosowaniach użycie stali o wysokiej wydajności i wysokiej wytrzymałości, takiej jak tubingi Celsius® 420, może pomóc zmniejszyć ilość materiału niezbędnego do pełnienia określonej funkcji, a redukcja ta może pozytywnie wpłynąć na emisje dwutlenku węgla dla poszczególnych projektów.

English We have automatically detected your language settings