Zrównoważony rozwójProdukcja stali z niskimi emisjami dwutlenku węgla

Nieustannie inwestujemy w przełomowe technologie, aby jeszcze bardziej poprawić parametry naszych produktów i procesów w zakresie zrównoważonego rozwoju.


Produkcja stali z niskimi emisjami dwutlenku węgla (ULCOS)

Tata Steel nieustannie inwestuje w przełomową technologię, aby jeszcze bardziej poprawić parametry produktów i procesów w zakresie zrównoważonego rozwoju. W 2010 roku w ramach projektu ULCOS zbudowaliśmy pilotażową instalację Hisarna za kwotę 20 milionów euro w naszej hucie w IJmuiden (Holandia). Hisarna to rewolucyjny proces wytwarzania żelaza na bazie konwertera cyklonowego, który przekształca rudę żelaza i węgiel bezpośrednio w żelazo, bez żadnej wstępnej obróbki rudy i węgla. Nowa technologia mogłaby ograniczyć emisje CO2 o 20% w porównaniu z tradycyjnym procesem wytwarzania żelaza. W połączeniu z technikami wychwytu i przechowywania węgla powinna być możliwa redukcja emisji CO2 nawet o 70%. 

English We have automatically detected your language settings