ProduktyGwarancja Confidex®

Rejestracja mojej Gwarancji Confidex®

Infolinia Colorcoat Connection®
+48 (0)58 627 46 52

  1. 1 Produckty
  2. 2 Środowisko
  3. 3 Budynek
  4. 4 Architekt
  5. 5 Wykonawca
  6. 6 Prześlij

Uwaga: W celu zachowania ważności Gwarancji Confidex® rejestracji należy dokonać w ciągu 3 miesięcy od daty ukończenia budynku.

Prosimy wypełnić poniższy formularz, aby zarejestrować Gwarancję Confidex® dla blach Colorcoat HPS200 Ultra® lub Colorcoat Prisma®.

Z niniejszego formularza można skorzystać w celu zarejestrowania Gwarancji Confidex® dla Strefy 1 i Strefy 2. W celu uzyskania szczegółowych informacji o Strefach i okresie obowiązywania gwarancji (w latach) należy kliknąć tutaj.


Gwarancja Confidex® obejmuje obróbki ścienne i dachowe wraz z głównym poszyciem dachu i poszyciem ścian, jeśli są wykonane z blachy Colorcoat HPS200 Ultra® lub Colorcoat Prisma® i zostały zarejestrowane w tym samym czasie.


Szczegóły produktu
Wypełnij wszystkie pola obowiązkowe (oznaczone *)

Produkt (zaznaczyć jedną opcję)
Zastosowanie
Numer kręgu blachy firmy Tata Steel (podaj tylko numery kręgów w kolorze zaznaczonym w rubryce informacji o kolorze. W przypadku wątpliwości, skontaktuj się z producentem pokrycia)
Informacje o kolorze
English We have automatically detected your language settings