Wyposażenie Advantica® do mebli biurowych

Advantica® do mebli biurowych

Gama blach powlekanych, które zostały specjalnie opracowane do zastosowań wewnętrznych. Należą do nich białe tablice, szafki na dokumenty, gilotyny do papieru, przegrody i półki.

Solidność i efekt wizualny są szczególnie ważne w przypadku mebli biurowych, dlatego nasz asortyment może być wytwarzany specjalnie do określonego celu i w niemalże dowolnym kolorze lub wzorze.

Advantica® do mebli biurowych Advantica® K

Office-PL-K.jpg

Zastosowania

  • Drzwi i okna, ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, okucia.

Charakterystyka

  • Pomarszczona powierzchnia.
  • Doskonała odporność.

Dostępne podłoża

  • Podłoże cynkowane na gorąco zgodnie z normą EN 10346.
  • Podłoże walcowane na zimno zgodnie z normą EN 10130.

Opcje

  • Dostępne alternatywne powłoki spodnie.

Advantica K®

Właściwości     Test wg normy
Nominalna grubość
powłoki organicznej
μm 25 EN 13523-1
Połysk zwierciadlany (60°) GU 30 EN 13523-2
Przyczepność po zagięciu T 0 EN 13523-7
Elastyczność
(minimalny promień gięcia)
T 2 EN 13523-7
Twardość ołówkowa   2H EN 13523-4
Odporność na zarysowanie g >2500 EN 13523-12
Odporność na ścieranie:
(Taber, 250 obr. 1kg, tarcze CS10)
mg <10 EN 13523-16
Odporność na korozję:
Mgła solna
godz. 360 EN 13523-8
Kategoria odporności na korozję    RC3 EN 10169
Kategoria odporności na:
promieniowanie UV
  RUV3 EN 10169

Uwagi

Znajdujące się w tej tabeli dane liczbowe są właściwościami typowymi i nie stanowią specyfikacji produktu. W przypadku formowania powlekanej stali poniżej 16°C, prosimy o kontakt z Tata Steel w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Dane dotyczące korozji i wilgotności podlegają specyfikacji, takiej jak minimalny ciężar powłoki metalicznej.

English We have automatically detected your language settings