Systemy z rąbkiem stojącym na felc Zabezpieczenia systemowe

Zabezpieczenia systemowe

Do komfortowego i bezpiecznego chodzenia po powierzchniach dachów Kalzip, w szczególności, jeśli chodzi o prace powtarzalne, np. konserwacja instalacji budynku lub czyszczenie rynny dachowej, Kalzip oferuje w ramach swojego asortymentu akcesoriów, specjalnie dopasowane do systemu ławeczki kominiarskie i ciągłe podesty.

Do chodzenia zagrożonego upadkiem z dachu Kalzip, firma Kalzip oferuje system zabezpieczający przed upadkiem, który gwarantuje najwyższy stopień swobody ruchu i bezpieczeństwa w trakcie prac na dachu.

Specjalnie do bezpiecznego chodzenia po powierzchniach dachów Kalzip, Kalzip GmbH oferuje system zabezpieczający przed upadkiem z dachu, który gwarantuje użytkownikowi najwyższy stopień swobody ruchu i bezpieczeństwo. Zakładając różne wymagania firma Kalzip oferuje do wyboru dwie wersje zabezpieczeń:

System uprzęży

System uprzęży składa się z osobistego wyposażenia (PSA) i innych mechanicznych elementów, które razem tworzą tenże system. Użytkownik sam, na własną odpowiedzialność ustala długość linki łączącej (tzn. łączącej go z punktem zaczepienia) w ten sposób, by upadek z krawędzi dachu był wykluczony, ponieważ linka łącząca całkowicie nie pozwala dostać się do jego krawędzi. System zalecany jest dla budynków o możliwej wysokości upadku < 6 m.

System asekuracyjne to takie, które składają się z osobistego wyposażenia (PSA) i innych mechanicznych elementów, które razem tworzą linkowy system asekuracyjny. Analogicznie do systemu uprzęży w przypadku systemu asekuracyjnego długość linki łączącej (tzn. łączącej użytkownika z punktem kotwienia) ustawiana jest w zależności od aktualnych warunków panujących na miejscu robót pod kątem wysokości upadku, w ten sposób by w razie upadku użytkownik nie doznał obrażeń. System asekuracyjny można zastosować dopiero od wysokości > 6 m, co jest uwarunkowane specyfiką tegoż systemu.

System asekuracyjny firmy Kalzip nadaje się od grubości blachy elementów Kalzip wynoszącej od 0,8 mm wzwyż i odstępów pomiędzy klipami wynoszących maks. 2,50 m:

  • W przypadku prostych profilowanych tafli aluminiowych Kalzip® do wszystkich zaaprobowanych szerokości elementów pomiędzy 305 a 434 mm.
  • W przypadku stożkowych tafli profilowanych Kalzip o odstępie pomiędzy rąbkami blach wynoszącym maksymalnie 600 mm.

Systemy asekuracyjne Kalzip opracowywane są specjalnie dla klienta i projektu i powinny być uwzględniane już we wczesnej fazie projektowania obiektu. Montaż, konserwacja i rutynowa certyfikacja wykonywane są tylko przez atestowane przedsiębiorstwa montażowe.

Kotwy dachowe stanowią punkty połączeń między systemem chroniącym przed upadkiem z wysokości a konstrukcją dachu Kalzip®. Działające na nie obciążenie należy zawsze obliczyć indywidualnie dla każdego przypadku zastosowania. Rodzaj i wykonanie systemu chroniącego przed upadkiem z wysokości Kalzip powinny być przed każdym użyciem sprawdzone pod względem statycznym i potwierdzone dowodem. Maksymalne dopuszczalne obciążenie kotwy dachowej zdefiniowane jest zawsze nośnością najsłabszego elementu całej konstrukcji. Dlatego planowanie systemu chroniącego przed upadkiem z wysokości musi uwzględniać rodzaj podkonstrukcji (włącznie z odstępami pomiędzy klipami), na której będzie stosowany, aby mógł on prawidłowo spełniać swoją funkcję.

Planowanie oraz konieczny dowód wykonania obliczeń statycznych są realizowane przez Kalzip GmbH. Stosowanie systemu chroniącego przed upadkiem z wysokości musi być uwzględniane już w planowaniu.

Przykład wykonania


Do pobrania – materiały na temat wyrobu

Prosimy Zarejestrować się lub  by uzyskać dostęp do zablokowanych materiałów do pobrania.
English We have automatically detected your language settings