Blacha powlekana Colorcoat Prisma®

Colorcoat Prisma®

Stalowa Blacha powlekana Colorcoat Prisma®, objęta obecnie Gwarancją Confidex® na okres do 30 lat, została poddana dodatkowym testom i badaniom w warunkach naturalnych potwierdzających, że stanowi ona najlepsze połączenie doskonałego wyglądu i wysokiej trwałości.

Po konsultacjach z architektami i pracownikami naszej sieci handlowej opracowaliśmy dla blach Colorcoat Prisma® nową paletę nowoczesnych kolorów, obejmującą barwy nasycone, metaliczne oraz naturalne odcienie matowe.

  • Nowoczesna gama kolorów z optycznie gładkąfakturą powierzchni dla nowoczesnych projektów.
  • Wszystkie kolory przewyższają wymagania narzucone przez klasyfikację Ruv4 i RC5, zapewniając znakomitą trwałość kolorówi odporność nakorozję.
  • Zoptymalizowane podłoże metaliczne Galvalloy™, zapewniające maksymalną odporność na korozjęi ochronę krawędzi cięcia.
  • Gwarancja Confidex® na okres do 30 lat dla pokryćbudynków przemysłowych i komercyjnych od strony narażonej na działanie środowiskazachowuje ważność bez konieczności przeprowadzania inspekcji i konserwacji.
  • Gwarancja na indywidualne budynki mieszkalne na okres do 20 lat za pośrednictwem dostawcy systemu.
  • Oznakowanie na odwrotnej stronie blachy, ułatwiające identyfikację i upewniające Państwa,że Wasz budynek jest chroniony produktem firmyTata Steel o najwyższej jakości.

Galvalloy™

Blacha Colorcoat Prisma® wykorzystuje unikalnąi sprawdzoną metaliczną warstwę podłożową Galvalloy™, opracowaną przez Tata Steel. Powłoka Galvalloy™ to specjalny stop Cynku (95%) i Aluminium (5%) wytwarzany zgodnie z normą EN 10346:2009. Starannie dobrane proporcje Cynku i Aluminium stanowią kombinację zapewniającą skuteczniejsząbarierę i ochronę powierzchni w porównaniu ztradycyjnymi powłokami cynkunakładanego ogniowooraz niezrównaną ochronę przed korozją, nawet nakrawędziach cięcia.

Właściwościprzeciwpożarowe

Reakcja na ogień

Blachy Colorcoat Prisma® zaklasyfikowano zgodnie z normą EN 13501-1:2002 do klasy A1.

Odporność na ogień

W grupie produktów objętych normą EN 14782:2005, blachy Colorcoat Prisma® uznano, bez potrzeby prowadzenia dalszych testów, za spełniające wymagania w zakresie zewnętrznej odpornościpokryć dachowych na ogień, zgodnie z Decyzją Komisji nr 2000/553/EC.

Typowe właściwości  Test wg
normy
Nominalna grubość powłoki organicznej (μm)* 50 EN 13523-1
Połysk zwierciadlany (60°) - 
Kolory
(%) 30 - 40 EN 13523-2
Połysk zwierciadlany (60°) - 
Kolory matowe
(%) <5 EN 13523-2
Odporność na zarysowania - 
Kolory
(g) >3500 EN 13523-12
Odporność na zarysowania - 
Kolory matowe
(g) >3000 EN 13523-12
Odporność na ściernie - 
Kolory
(mg) <20 EN 13523-16
Odporność na ściernie - 
Kolory matowe
(mg) <25 EN 13523-16
Elastyczność - 
Minimalna średnica zgięcia
(T) 0.5T@16°C EN 13523-7
Elastyczność - 
Odporność na uderzenia
(J) ≥18 EN 13523-5
Elastyczność - 
Pryczepność (nacięcia krzyżykowe)
(%) 100 EN 13523-6
Elastyczność - 
Twardość metodą ołówkową
  H EN 13523-4
Maksymalna temperatura 
ciągłej eksploatacji
(°C) 90  
Odporność na korozję - 
Mgła solna
(h) 1000 EN 13523-8
Odporność na korozję - 
>Wilgotność
(h) 1000 EN 13523-26
Kategoria odporności na korozję   RC5 EN 10169:2010
Kategoria odporności
na promieniowanie
  Ruv4 EN 10169:2010

Gwarancja Confidex® obejmuje parametry użytkowe produktów Colorcoat Prisma® w tradycyjnych zastosowaniach zewnętrznych jako pokrycia dachów i ścian budynków przemysłowych i komercyjnych,w systemach jednowarstwowych, złożonych systemachmontowanych na placu budowy lub płytach

Confidex® stanowi najdłuższą i najbardziejkompleksową gwarancję na powlekane produkty stalowe w Europie, przy czym produkty Colorcoat Prisma® objęte są gwarancją na okres do 30 lat. Wprowadzone niedawno istotne ulepszenia w zakresie trwałości koloru i zachowania połysku spowodowały, że produkt odznacza się jeszcze większą trwałościąi żywotnością, zdecydowanie górując nadkonkurencyjnymi rozwiązaniami.

Gwarancja Confidex® przyznawana jest na konkretny projekt i po dokonaniu rejestracji zapewnia klientowi związek umowny między firmą Tata Steel a właścicielem budynku, co oznacza, że w przypadku roszczeniaużytkownik kontaktuje się z firmą Tata Steel bezpośrednio,bez konieczności kontaktu z dostawcą, co przyśpieszaproces reklamacji i zmniejsza jego koszt. Istnieje równieżmożliwość pełnego przeniesienia gwarancji w przypadku zmiany właściciela budynku. Wymagane jest jedyniewypełnienie formularza na odwrocie karty gwarancyjnej.

Uwaga: Aby wystąpić o przyznanie Gwarancji Confidex®, należy zawsze wypełnić formularz rejestracyjny w ciągu trzech miesięcy od daty ukończenia budynku.

W przypadku zastosowań na indywidualnych budynkach mieszkalnych Tata Steel oferuje gwarancjęza pośrednictwem dostawców systemów dachowychzapewniającą, że powłoka dekoracyjna będzieprzylegać do rdzenia stalowego przez ustalony okresczasu. Czynniki, które mają wpływ na okres gwarancji, to: lokalizacja budynku, jego otoczenie, zastosowanie blachy i kolor powłoki.

Aby skorzystać z ochrony gwarancyjnej przez okresdo 20 lat wystarczy poprosić o egzemplarz gwarancjiw chwili zakupu. W mało prawdopodobnym przypadku złożenia roszczenia gwarancyjnego wymagana będzie pełna dokumentacjapotwierdzająca dostawę.

Strefa 1 ŚcianaDach
Kolory jednolite i metaliczne w głębi lądu 20 20
  pas nadmorski 15 15
Kolory matowe w głębi lądu 15 15
  pas nadmorski 10 10
Strefa 2 ŚcianaDach
Kolory jednolite i metaliczne w głębi lądu 15 15
  pas nadmorski 10 10
Kolory matowe w głębi lądu 10 10
  pas nadmorski 5 5

Ocena cyklu życia produktu

Nieustannie pracujemy nad tym, aby proces wytwarzania i materiały stosowane do produkcji blachColorcoat Prisma® miały jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Ponadto podwyższonasolidność i trwałość produktów Colorcoat Prisma® nadaje im znacznie lepsze parametry użytkowe w porównaniu z innymi stalowymi blachami powlekanymi w zakresie wpływu na środowiskow całym okresie ich żywotności.

Wtórne zastosowanie i przetwarzanie

Produkty Colorcoat Prisma® nadają się do wielokrotnego wtórnego wykorzystania bez utraty jakości. Istnieje prężnie działająca i bardzo skuteczna infrastruktura ponownego przetwarzania stali, dziękiktórej produkty ze stali, które zakończyły swojążywotność, wędrują z powrotem do zakładów produkcyjnych. Ten wydajny proces recyklingu sprawia, że inwestycje w ekologiczną produkcję stalinigdy nie idą na straty, co czyni stal najbardziej zrównoważonym materiałem konstrukcyjnym.

Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii

Blachy Colorcoat Prisma® produkowane są wyłącznieprzez firmę Tata Steel z możliwą pełną identyfikacjąproduktu i posiadają certyfikat BES 6001 w zakresie stosowania materiałów pochodzących zezrównoważonych źródeł. Od procesu wytopu stali ażpo końcowe przetwarzanie, blacha Colorcoat Prisma® wykorzystuje najbardziej zaawansowane i ekologicznie zrównoważone technologie dostępnew Wielkiej Brytanii, dzięki czemu przyczynia się do obniżania emisji CO2 do atmosfery.

Prosimy zaznaczyć próbki, które chcą Państwo zamówić.


Do pobrania – materiały na temat wyrobu

Prosimy Zarejestrować się lub  by uzyskać dostęp do zablokowanych materiałów do pobrania.

Colorcoat-Prisma-UK-Technical-Brochure-1.jpg