Blacha powlekana Colorcoat HPS200 Ultra®

Colorcoat HPS200 Ultra®

Produkty ze stali powlekanej Colorcoat HPS200 Ultra® zapewniają wyjątkowe parametry użytkowe i odporność na korozję w różnorodnych zastosowaniach jako metalowe pokrycia ścian i dachów.

 • Zoptymalizowana powłoka metaliczna Galvalloy™ zapewnia wyjątkową odporność na korozję i ochronę krawędzi ciętych.
 • Produkt przewyższa wymagania narzucone przez klasyfikacje Ruv4 i RC5 zgodnie z normą EN 10169:2010, gwarantując znakomitą trwałość kolorów, zachowanie połysku i odporność na korozję.
 • Tłoczenie Scintilla® stanowi gwarancję autentyczności produktu firmy Tata Steel.
 • Produkty wytwarzane są w Wielkiej Brytanii w procesie o niskiej emisji CO2 i uzyskały certyfikat normy BES 6001 w zakresie korzystania z materiałów pochodzących z odpowiedzialnych źródeł.
 • Gwarancja Confidex® na okres do 40 lat dla pokryć budynków przemysłowych i komercyjnych od strony narażonej na działanie środowiska zachowuje ważność bez konieczności przeprowadzania inspekcji i konserwacji.
 • Gwarancja na indywidualne budynki mieszkalne na okres do 30 lat za pośrednictwem dostawcy systemu.
 • Na powierzchni blachy Colorcoat HPS200 Ultra® można montować ramowe konstrukcje z panelami fotowoltaicznymi (PV) bez uszczerbku na długości udzielonej gwarancji. Oznacza to, że wszystkie płaszczyzny dachu będą objęte Gwarancją Confidex® na ten sam okres.
 • Produkty przewyższają wymagania klasyfikacji CPI5 zgodnie z normą EN 10169:2010, co stanowi o wyjątkowych właściwościach chroniących pokrycie w zastosowaniach wewnątrz pomieszczeń.
 • Produkt w standardowych wymiarach jest dostępny wkrótkim czasie realizacji zamówienia.
 • Certyfikat BBA zapewnia trwałość na ponad 40 lat.
 • Produkt nadaje się w pełni do ponownego przetworzenia.

Doskonała trwałość

Blachy Colorcoat HPS200 Ultra® zostały opracowane,aby skutecznie funkcjonować w wymagającychwarunkach środowiskowych – zarównozewnętrznych,jak i wewnętrznych. Poddano je kompleksowym testom w warunkach naturalnych oraz laboratoryjnym testom przyspieszonym, często wybiegającym pozawymagane normy. Blachy Colorcoat HPS200 Ultra® sąwykorzystywane w różnego rodzaju budynkachprzemysłowych i komercyjnych, a rzeczywiste parametry użytkowe w tych zastosowaniachpotwierdzają ich doskonałą jakość i trwałość.

Dzięki doskonałym wynikom testów blachy Colorcoat HPS200 Ultra® zaliczają się do produktów klasy CPI5 zgodnie z normą EN 10169:2010. Stanowi to najwyższypoziom klasyfikacji ochrony przed korozjąw środowiskach wewnętrznych, co oznacza, że blacha Colorcoat HPS200 Ultra® może być stosowana w najbardziej wymagających warunkach wewnętrznych,np. pływalniach, oczyszczalniach ścieków, elektrowniach,przetwórniach uzyskujących energię z odpadówi zakładach przetwórczych. Niezrównanie trwałe produkty z blachy Colorcoat HPS200 Ultra® są obecnieobjęte kompleksowymi gwarancjami, stanowiączrównoważone rozwiązanie dla brył budynków, którychtrwałość i żywotność są najistotniejsze.

Niezrównana ochrona przed korozją

Blacha Colorcoat HPS200 Ultra® wykorzystuje unikalną i sprawdzoną metaliczną warstwę podłożową Galvalloy™, opracowaną przez Tata Steel. Powłoka Galvalloy™ to specjalny stop Cynku (95%) i Aluminium (5%) wytwarzany zgodnie z normą EN 10346:2009. Starannie dobrane proporcje Cynku i Aluminium stanowią kombinację zapewniającą skuteczniejsząbarierę i ochronę powierzchni w porównaniuz tradycyjnymi powłokami cynku nakładanegoogniowo oraz niezrównaną ochronę przed korozją, nawet na krawędziach cięcia.

Typowe właściwości

Typowe właściwości  Test wg normy
Nominalna grubość powłoki
organicznej
(μm)* 200 EN 13523-1
Połysk zwierciadlany (60°): Kolory niematowe % 20-40 EN 13523-2
Połysk zwierciadlany (60°): Kolory matt % <10 EN 13523-2
Odporność na zarysowania (g) >5000 EN 13523-12
Odporność na ścieranie
(Taber, 250 obrotów, 1kg)
(mg) <12 EN 13523-16
Elastyczność: Minimalny promień gięcia (T) 0T (16°C) EN 13523-7
    1T (0°C) EN 13523-7
Elastyczność: Odporność na uderzenia (J) ≥18 EN 13523-5
Elastyczność: Przyczepność
(nacięcia krzyżykowe)
(%) 100 EN 13523-6
Maksymalna temperatura ciągłej eksploatacji (°C) 60  
Odporność na korozję: Mgła solna (h) 1000 EN 13523-8
Odporność na korozję: Wilgotność (h) 1500 EN 13523-26
Kategoria odporności na korozję   RC5 EN 10169:2010
Kategoria odporności na promieniowanie UV   Ruv4 EN 10169:2010
Klasyfikacja wpływu środowiska wewnętrznego   CPI5 EN 10169:2010

*μm=mikrometr

Uwagi
1. Dane przedstawione w powyższej tabeli to właściwości typowe i nie stanowią specyfikacji. Wyznaczono je poprzez testy przeprowadzone zgodnie z normą EN 13523.
2. W celu uzyskania dokumentów dotyczących BHP produktu prosimy o kontakt z naszą Infolinią Colorcoat Connection® pod numerem telefonu: +48 (0) 58 627 4652.

Od ponad 20 lat, Gwarancja Confidex® oferowana przez Tata Steel jest najlepszą gwarancją w swojej klasie. Confidex® to gwarancjatrwałości produktu obejmująca stalowe blachy powlekane Colorcoat HPS200 Ultra® i Colorcoat Prisma® stosowane jako zewnętrzneposzycie ścian i dachów budynków przemysłowych i komercyjnych,zarówno w systemach nieocieplonych, jak i w płytach warstwowychczy złożonych systemach montowanych na placu budowy. Confidex® oferuje najdłuższy okres gwarancyjny i najbardziej kompleksowąochronę stalowych blach powlekanych w Europie.

Główne zalety

Gwarancja Confidex® jest przejrzysta i prosta. W przeciwieństwie dowielu innych gwarancji, oferuje ona pełne działania zaradcze w małoprawdopodobnym przypadku wystąpienia uszkodzenia powłoki.

Jej główne cechy charakterystyczne to:

 • Wydłużona ochrona gwarancyjna, na okres do 40 lat w przypadku Colorcoat HPS200 Ultra® i do 30 lat w przypadku Colorcoat Prisma®.
 • Krawędzie cięte objęte są gwarancją w całym okresie gwarancyjnym.
 • Nie są wymagane żadne inspekcje ani czynności konserwacyjne w celu zachowania ważności Gwarancji Confidex®. Powyższy zapis nie dotyczy zastosowania blachy powlekanej Colorcoat HPS200 Ultra® na dachu, który jest wyposażony w instalację fotowoltaiczną (PV).
 • Jakość potwierdzona wieloletnimi badaniami produktu na całym świecie.
 • W gwarancji nie stosuje się rozróżnienia między różnymi nachyleniami połaci dachu, obejmując dachy o pochyleniu nawet do 1°.
 • Gwarancja jest oferowana bezpośrednio właścicielowi budynku, tworząc związek umowny między firmą Tata Steel a właścicielem budynku.
 • Istnieje możliwość pełnego przeniesienia gwarancji w przypadku zmiany właściciela budynku.
 • Gwarancja pomaga zredukować poziom ryzyka dla każdego ogniwa łańcucha dostaw.
 • Szybki i łatwy internetowy formularz rejestracji.

Na powierzchni blachy Colorcoat HPS200 Ultra® można montować ramowe konstrukcje z panelami fotowoltaicznymi (PV) bez uszczerbku nadługości udzielonej gwarancji. Oznacza to, że wszystkie płaszczyzny dachu będą objęte Gwarancją Confidex® na ten sam okres.

Uwagi
1. Okresy gwarancji dla lokalizacji w pasie nadmorskim dotyczą
budynków znajdujących się w odległości do 1km od linii brzegowej.
2. Pełne warunki Gwarancji Confidex® przedstawiono w internetowym
formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie:
www.colorcoat-online.com/registration
3. W celu zachowania ważności Gwarancji Confidex® należy ją
zarejestrować w ciągu 3 miesięcy od daty ukończenia budynku.
4. Okresy Gwarancji Confidex® podane na powyższej ilustracji mają
zastosowanie dla Strefy 1 i Strefy 2.
5. Kolor Anthracite Matt jest objęty Gwarancją Confidex® na okres do
40 lat w Stefie 1 i do 30 w Strefie 2.

Odporność zewnętrznychpokryć dachowych na ogień

Produkty Colorcoat HPS200 Ultra® stosowane jako systemy pokryć dachowych można sklasyfikować jako: BDACH(t1), BDACH(t2), BDACH(t3), bez konieczności przeprowadzania dodatkowych testów, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 2005/403/EC dlawszystkich materiałów o grubości większej lub równej 0,4mm oraz dla wszystkich oferowanych kolorów.

Reakcja na ogień

Produkty Colorcoat HPS200 Ultra® mogą być zaliczanedo euroklasy C-s3,d0 bez konieczności przeprowadzania dodatkowych testów, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 2010/737/EC.

Uwaga: Aby wystąpić o przyznanie Gwarancji Confidex®, należy zawsze wypełnić formularz rejestracyjny w ciągu trzech miesięcy od daty ukończenia budynku.

Celem Tata Steel jest wytwarzanie produktów spełniających potrzeby odbiorców w sposóbodpowiedzialny i z poszanowaniem środowiska naturalnego. W ramach wyznawanych przez nas zasad zrównoważonej produkcji aktywnie zarządzamywpływem naszych działań na środowisko w całymokresie żywotności naszych produktów –współpracując z dostawcami materiałów i dostawcamisystemów, przy naszej własnej produkcji orazprzyjmując odpowiedzialność za proces wtórnego przetwarzania stali. Produkt Colorcoat HPS200 Ultra® uzyskał certyfikat BES 6001 w zakresie korzystaniaz materiałów pochodzących ze zrównoważonychźródeł, co potwierdza nasze zaangażowanie i troskęo środowisko.

Ocena okresu żywotności blach

Nieustannie pracujemy nad tym, aby proces wytwarzania i materiały stosowane do produkcji blachColorcoat HPS200 Ultra® miały jak najmniejszy wpływna środowisko naturalne. Ponadto podwyższonasolidność i trwałość produktów Colorcoat HPS200 Ultra® nadaje im znacznie lepsze parametry użytkowe w porównaniu z innymi stalowymi blachami powlekanymi w zakresie wpływu na środowiskow całym okresie ich żywotności.

Wtórne zastosowanie i przetwarzanie

Produkty Colorcoat HPS200 Ultra® nadają się do wielokrotnego wtórnego wykorzystania bez utraty jakości. Istnieje prężnie działająca i bardzo skuteczna infrastruktura ponownego przetwarzania stali, dziękiktórej produkty ze stali, które zakończyły swojążywotność, wędrują z powrotem do zakładów produkcyjnych. Ten wydajny proces recyklingu sprawia, że inwestycje w ekologiczną produkcję stalinigdy nie idą na straty, co czyni stal najbardziej zrównoważonym materiałem konstrukcyjnym.

W przypadku indywidualnych budynków mieszkalnych, firma Tata Steel oferuje gwarancję zapośrednictwem dostawców systemów potwierdzającą, że powłoka będzie przylegać do podłoża stalowegoprzez ustalony okres czasu. Czynniki wpływające naokres gwarancyjny obejmują lokalizację geograficzną, otoczenie budynku, sposób zastosowania i kolor powłoki.

Aby skorzystać z ochrony gwarancyjnej przez okres do 30 lat wystarczy poprosić o egzemplarz gwarancjiw chwili zakupu. W mało prawdopodobnym przypadkuzłożenia roszczenia gwarancyjnego wymagana będziepełna dokumentacja potwierdzająca dostawę.

Gwarancja na budynki mieszkalne

Strefa 1W głębi lądu: ŚcianyW głębi lądu: DachyPas nadmorski: ŚcianyPas nadmorski: Dachy
Kolory Signature 30 30 25 20
Kolory Classic i Kolory Matt 30 20 20 15
Strefa 2W głębi lądu: ŚcianyW głębi lądu: DachyPas nadmorski: ŚcianyPas nadmorski: Dachy
Kolory Signature 25 20 20 15
Kolory Classic i Kolory Matt 20 10 15 10

Prosimy zaznaczy próbki, które chc Pastwo zamówi.


Do pobrania – materiały na temat wyrobu

Prosimy Zarejestrować się lub  by uzyskać dostęp do zablokowanych materiałów do pobrania.

Colorcoat-HPS200-Ultra-Technical-Brochure.jpg