Blacha powlekana Colorcoat® High Reflect

Colorcoat® High Reflect

Colorcoat® High Reflect to specjalnie blachy powlekane zaprojektowane, aby uzyskać efekt maksymalnego odbicia światła, co pozwala obniżyć zużycie energii i związane z tym kosztyoperacyjne oraz ograniczyć emisje CO2.

  • Współczynnik odbicia światła ≥ 85% – redukcja energii zużytej, abyosiągnąć ten sam poziom oświetlenia.
  • Istotne ograniczenie emisji CO2 o 2-3% w skali roku sprzyja spełnianiu wymogów zaostrzających się przepisów prawnych.
  • Zdolność poprawy współczynnika światła dziennego o 10%.
  • Możliwa oszczędność energii do 12% w skali roku.
  • Gładka powłoka poliestrowa grubości 30 μm.
  • Rdzeń stalowy z metaliczną powłoką cynkową lub innąo równoważnych właściwościach zapewnia doskonałą odporność nakorozję.
  • Spodnia strona pokryta powłoką wzmacniającą o wysokiej wytrzymałości, specjalnie opracowaną do zastosowania w budownictwie, zapewnia dobrą przyczepność w systemach standardowych.

Produkcja blach Colorcoat® High Reflect przebiega w kontrolowany sposób z zachowaniem najwyższej staranności, co zapewnia niezmienną jakość. Blachy te przeznaczone są do pokrycia wewnętrznejstrony dachów i ścian jako blachy fałdowane, stalowe kasety i płytywarstwowe, w środowisku suchym i wolnym od zanieczyszczeń. Bezpośrednio po wytworzeniu, płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym wykonane z blach z powłoką Colorcoat® High Reflectnie powinny być składowane jedna na drugiej dopóki nie ostygną.

Blachy Colorcoat® High Reflect nie nadają się do zastosowańzewnętrznych, dlatego aby zapewnić instalację produktu optymalnej jakości, zaleca się ograniczenie do minimum czasu jegoprzechowywania na zewnątrz w trakcie prac konstrukcyjnych.

Blachy Colorcoat® High Reflect powinny przetrwać cały okres istnienia budynku w normalnych warunkach, przy odpowiednim zabezpieczeniu, w środowisku suchym i wolnym od zanieczyszczeń.

Tata Steel posiada w ofercie szeroką gamę produktów Colorcoat® przeznaczoną dla różnych środowisk i zastosowań.

Typowe właściwości  Test wg normy
Nominalna grubość powłoki
organicznej
μm 30 EN 13523-1
Połysk zwierciadlany (60°) % 25-35 EN 13523-2
Odporność na nagłą deformację
(odwrotna próba udarności)
J < 9 EN 13523-5
Przyczepność farby
(metoda siatki nacięć)
  Brak złuszczeń EN 13523-6
Elastyczność:
Minimalna średnica zgięcia
T 5T (16°C) EN 13523-7
Współczynnik odbicia światła
(wartość Y)
% ≥ 85%  
Twardość ołówkowa
(zadrapania powierzchni)
  HB - 5H EN 13523-4
Odporność na rozpuszczalniki
(próba pocierania butanonem)
  > 100 EN 13523-11
Odporność na korozję:
Mgła solna
Wilgotność
godziny
godziny
500
500
EN 13523-8
EN 13523-25
Kategoria odporności na ogień
Rozprzestrzenianie się płomieni
  Klasa 0 BS 476 Cześć 7

Uwagi
1. Dane przedstawione w powyższej tabeli to wartości typowe, niestanowiące specyfikacji technicznej. Dane te dotyczą powłoki wierzchniej.

Tata Steel na życzenie klienta może wydać deklarację trwałości produktu. Czynnikiem warunkującym okres wskazany w deklaracji trwałości jest zastosowanie produktu oraz lokalizacja i otoczenie budynku.


Do pobrania – materiały na temat wyrobu

Prosimy Zarejestrować się lub  by uzyskać dostęp do zablokowanych materiałów do pobrania.

Colorcoat-High-Reflect-datasheet.jpgEnglish We have automatically detected your language settings