Systemy poszyć wielowarstwowych i pojedynczychProfile o przekroju trapezoidalnym

Nasze najbardziej popularne profile, tzn. profile o przekroju trapezoidalnym, są wykorzystywane zarówno w systemach poszyć wielowarstwowych, jak pojedynczych. Wyróżniają się atrakcyjną ceną i doskonałymi parametrami, przy jednoczesnej możliwości wykorzystania w wielu różnych zastosowaniach.

English We have automatically detected your language settings