Nasze markiKalzip


Jednostka organizacyjna Kalzip Business Unit produkuje i sprzedaje na rynku międzynarodowym systemy dachów i fasad z aluminium oraz tworzy samodzielną jednostkę gospodarczą wewnątrz Tata Steel Europe, przedsiębiorstwa należącego do Tata Group. Produkowane systemy budowlane sprzedawane są pod zarejestrowaną na całym świecie marką Kalzip.

Kalzip został wprowadzony na rynek w roku 1968. Od tego czasu na całym świecie ułożono ponad 100 milionów metrów kwadratowych tafli Kalzip.

Ponad 25 siedzib doradztwa i sprzedaży, międzynarodowe przedstawicielstwa oraz jedna z największych mobilnych flot produkcyjnych na świecie powodują, iż Kalzip jest obecny niemal we wszystkich zakątkach świata.

Międzynarodowa sieć firm montażowych, partnerów i dostawców w zakresie systemu Kalzip, nasz wzorowy lokalny serwis jak i nasze 45-letnie doświadczenie gwarantują Państwu perfekcyjne rozwiązania technologiczne w zakresie elewacji i dachów. Czy to dach czy fasada, tworzymy nowe koncepcje, wyznaczające kierunki na przyszłość - oferujemy rozwiązania kompleksowe o szczególnie wysokiej jakości wykonania włącznie z wszelkim wyposażeniem. Prosimy korzystać z naszej fachowej wiedzy i doradztwa technicznego – od fazy planowania aż do realizacji na placu budowy.

Z dachami Kalzip otworzą Państwo nowe horyzonty estetyki w architekturze.

Jest wiele powodów, by wybrać Kalzip i zbyt wiele, by wyliczyć je wszystkie. Najważniejsze zestawiliśmy dla Państwa poniżej:

 • Nieograniczony potencjał w zakresie możliwości kształtowania formy– rozwiązania geometryczne, stanowiące jednolitą całość i realizacja twórczych projektów są codziennymi wyzwaniami dla firmy Kalzip.
 • Kalzip jest kompleksowym rozwiązaniem dla pokryć dachów i fasad – włącznie z wyposażeniem i dodatkowymi funkcjami, jak zintegrowane z dachem systemy fotowoltaiczne lub „zielone dachy
 • Kompletny system włącznie z wszystkimi komponentami i wyposażeniem, jak też precyzyjnie dopracowanymi, szczegółowymi rozwiązaniami dla otworów dachowych, krawędzi dachów itp.
 • Fachowe wsparcie i doradztwo techniczne
 • Niewielka waga przy dużej wytrzymałości - rozwiązanie idealne dla dużych rozpiętości dachów
 • Bezstykowe tafle profilowane Kalzip o długości ponad 100 m a nawet większej w przypadku produkcji na miejscu budowy
 • Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne, korozję, promieniowanie UV, działalność mikroorganizmów
 • Dachy Kalzip praktycznie nie wymagają konserwacji przez cały okres użytkowania – dzięki czemu są wysoce ekonomiczne
 • Dodatni bilans energetyczny materiału jakim jest aluminium – dachy Kalzip w 95% składają się z materiału, który poddaje się recyklingowi
 • Zintegrowane systemy pozyskiwania energii odnawialnej (dachy z ogniwami słonecznymi) lub przyjaznymi dla klimatu („zielone dachy”)
 • Zastosowanie tafli profilowanych Kalzip zorientowane jest na pierwszoplanową w Republice Federalnej Niemiec koncepcję trwałego i perspektywicznego budownictwa
 • Konstrukcje dające się demontować i w 100% poddające się recyklingowi
 • Fantastyczne z punktu widzenia parametrów fizyki budowlanej (termiczne/akustyczne)
 • Nadają się w wersjach tzw. dachu zimnego lub ciepłego do wszystkich kształtów dachów i nachyleń dachu od 1,5 °, do zastosowania dla wszystkich konstrukcji nośnych - sprawdziły się w przypadku nowych budynków i w modernizacjach, w budownictwie komunalnym, prywatnym, w budynkach szkolnych i należących do służby zdrowia, w halach sportowych i lotniskach
 • Wysoce nowoczesne technologie profilowania rolkowego - o pewnej jakości, monitorowane i kontrolowane - pozwalają w każdym miejscu na ziemi uzyskać elementy Kalzip o niewielkich tolerancjach wykonania.
 • aprobata techniczna w Niemczech oraz atesty:
  - BBA w Wielkiej Brytanii
  - Avis Technique we Francji
  - ASTM/Factory Mutual w Ameryce
  - GOS-Standard w Rosji i krajach WNP
  jak też w innych krajach na żądanie
 • Oznaczenie CE

Przekonajcie się Państwo sami lub poznajcie opinie architektów i planistów, którzy pracowali z systemem Kalzip.

Ponad 500 ton aluminium przerabia sie rocznie w Niemczech - nie bez przyczyny. Czy to z punktu widzenia inwestora czy też architekta: aluminium spełnia najwyższe wymagania projektowe, funkcjonalności oraz ekonomiki przedsięwzięcia. Miasta i gminy stawiają coraz bardziej na rozwiązania techniczne przy użyciu aluminium, aby uniknąć drogich i uciążliwych napraw nieszczelnych dachȯw wykonywananych z tworzyw sztucznych czy materiałȯw bitumicznych. Stosowane przez Kalzip GmbH blachy aluminiowe spełniaja wszystkie standardy dot. ochrony środowiska oraz budownictwa przyszłości.

Cechy materiału, jakie są istotne w branży budowlanej - siedem dobrych powodów, aby wybrać aluminium

Po pierwsze waga: Umożliwia ona stosowanie lekkich konstrukcji nośnych oraz duży stopień prefabrykacji elementów budowlanych. Manipulację nimi na placu budowy można z powodzeniem realizować bez większych dźwigów.

Po drugie odporność na korozję: Specjalnie dostosowane stopy poprawiają dodatkowo skądinąd dobrą odporność aluminium na korozję. Umożliwia to długotrwałe stosowanie tafli aluminiowych Kalzip bez kosztownej konserwacji i utrzymania - również w ekstremalnych warunkach.

Po trzecie wytrzymałość: Wysoka wytrzymałość materiałowa stwarza przesłankę do stosowania delikatnych konstrukcji, dających poczucie lekkości a mimo to stabilnych.

Po czwarte łatwe przetwarzanie materiału: Jego elastyczność i łatwość formowania otwiera niemal niewyczerpany potencjał, jeśli chodzi kształtowanie form. Może być formowane w dynamiczne, trójwymiarowe kształty geometryczne, może być spawane i cięte.

Po piąte proste techniki łączenia: W budownictwie obok popularnych metod połączeń, jak spawanie, połączenia śrubowe i nitowe sporadycznie stosuje się również połączenia zatrzaskowe. Za pomocą tej prostej techniki można szybko i pewnie łączyć elementy budowlane na placu budowy.

Po szóste łatwy recykling: Elementy dachów i fasad z reguły funkcjonują w zamkniętym obiegu materiału. Dzięki odzyskowi jakościowo jednolitego materiału oszczędza się aż do 95% energii zastosowanej wcześniej do produkcji pierwotnej.

Po siódme wizualna sfera produktu: Różne możliwości wykończenia powierzchni i nadania kolorystyki, jak galwanizowanie lub proszkowanie, przyczyniają się do spełnienia wysokich wymogów estetycznych, stawianych przez architektów aluminium jako materiałowi, który tworzy wizualną sferę produktu oraz do rozszerzenia obszaru zastosowania aluminium.

Inne informacje o tym metalu można uzyskać na stronie www.aluinfo.de.

Prosimy zapoznać się z informacjami o historii Kalzip jako technologii pokryć dachowych i elewacyjnych - od pierwszego projektu aż do dnia dzisiejszego.

  

Systemy dachowe i fasadowe Kalzip wykonywane są wyłącznie przez wykwalifikowane i wyszkolone przez Kalzip firmy fachowe. Know-how firm specjalistycznych Kalzip zapewnia architektom oraz inwestorom, że wszystkie roboty wykonywane są w najlepszej jakości oraz przy uwzględnieniu obowiązujacych norm budowlanych. Firma specjalistyczna Kalzip wykona rȯwnież chętnie i fachowo doradztwo w zakresie renowacji lub projektowania nowego obiektu. Chętnie polecimy państwu firmę specjalistyczną Kalzip w pobliżu przedsięwzięcia budowlanego. 

Dąży we wszystkich fazach cyklu życia budynków – od planowania, budowy, poprzez użytkowanie i modernizację aż po rozbiórkę – do minimalizacji zużycia energii i surowców jak i możliwie niskiego obciążenia środowiska naturalnego.

Centralnym punktem tej perspektywicznej orientacji Kalzip jest samo aluminium, materiał, który dowolnie często można poddawać recyklingowi i który występuje w wystarczających zasobach: To najpowszechniej występujący na ziemi pierwiastek metaliczny.

Trzy czwarte wyprodukowanego kiedykolwiek aluminium jest jeszcze dzisiaj w obiegu. Około 95% aluminium, które stosuje się w transporcie i konstrukcjach i ponad 60% puszek aluminiowych z przemysłu spożywczego wprowadza się z powrotem do obiegu. Recykling tafli aluminiowych jak i innych produktów z aluminium, wymaga 95% mniej energii niż pierwotne pozyskanie aluminium z boksytów i to bez ubytków jakości. Tym samym rocznie unika się produkcji ok. 80 mln ton gazów cieplarnianych.

Kalzip i aluminium stanowią w ten sposób istotny przyczynek w tworzeniu budynków perspektywicznych, takich, które oddziaływać będą na przyszłość, nie tylko podczas konstrukcji, lecz również podczas okresu użytkowania a nawet potem. Jego z punktu widzenia budownictwa wyjątkowe wartości fizykalne i niewielkie wymagania konserwacyjne znacznie minimalizują koszty eksploatacji. Niewielka waga Kalzip jest kolejną zaletą ekologiczną, ponieważ potrzeba mniej materiału w konstrukcji nośnej i w ten sposób można zaoszczędzić energię i zasoby w konstrukcjach i ich transporcie.

Portfolio produkcji Kalzip oferuje, wraz z rozwiązaniami dotyczącymi ogniw słonecznych i systemów zielonych dachów aktywny wkład w perspektywiczne, zorientowane na przyszłość budownictwo.

English We have automatically detected your language settings