Colorcoat® Gwarancja Confidex®


Pytania które warto zadać

Ile jest klas trwałości kolorów?

Blachy w różnych kolorach mogą mieć niejednakową trwałość. W związku z tym, jeśli w pokryciach budynku zastosowano blachy o różnych kolorach, efektywny okres gwarancji będzie wyznaczony przez blachę w kolorze o najmniejszej trwałości. Producenci zazwyczaj wprowadzają wiele klas trwałości kolorów, co zdecydowanie utrudnia wybór blach na pokrycia budynku. Należy uwzględnić wszystkie kolory na dany budynek czy projekt. Jeśli okres gwarancji jest rzeczą najistotniejszą, warto odpowiednio dobrać kolory.

29 standardowych kolorów Colorcoat® HPS200® jest podzielonych na dwie klasy trwałości, CD1 i CD2. Zespół Repertoire tworzy na zamówienie niestandardowe kolory Colorcoat HPS200, które są przyporządkowywane klasie CD1 lub CD2 w zależności od użytych pigmentów.

Czy gwarancja obejmuje krawędzie cięte?

Najsłabszym punktem blach powlekanych są krawędzie cięte i tam zazwyczaj rozpoczyna się proces korozji. Niektóre gwarancje obejmują krawędzie cięte jedynie przez okres 10 lat, a inne wcale.
Gwarancja Confidex® obejmuje krawędzie cięte przez cały okres gwarancji.

Czy usunięcie wady oznacza pokrycie całkowitego kosztu materiału i pracy, a także czy usunięcie wady przysługuje przez cały okres gwarancji?

Niektóre gwarancje ograniczają wartość naprawy do odsetka kwoty na fakturze zakupu blachy powlekanej (nie systemu pokryć). W niektórych przypadkach wartość ta maleje z upływem lat.
Confidex® to gwarancja pełnej naprawy w mało prawdopodobnym przypadku wady blach przez cały okres gwarancji.

Czy gwarancja podlega przeniesieniu własności?

Budynek może zmieniać właściciela. Niektóre gwarancje przestają obowiązywać w momencie zmiany właściciela budynku.
Gwarancja Confidex® w pełni podlega przeniesieniu własności. Można tego dokonać, wypełniając prosty formularz.

Czy orientacja elewacji względem kierunków świata ma wpływ na okres gwarancji?

Niektóre gwarancje uzależniają okres gwarancji od orientacji budynku. Na przykład, rozróżniają trwałość elewacji północnej i południowej.
Okres gwarancji Confidex® nie jest zależny od orientacji budynku.

Czy trwałość zależy od lokalizacji budynku?

Gwarancje klasyfikują trwałość w zależności od tego, czy budynek leży w strefie przybrzeżnej, czy wewnątrz lądu. Niektórzy producenci wprowadzają dodatkowe podziały, np. na lokalizacje przemysłowe czy nadmorskie. Co więcej, w niektórych gwarancjach strefa przybrzeżna jest definiowana jako szerszy pas lądu – nawet do 3 km od wybrzeża.
Według gwarancji Confidex® budynki w odległości do 1 km od wybrzeża leżą w strefie przybrzeżnej.

Jakie nachylenie dachu jest objęte gwarancją?

Woda ścieka łatwiej po dachach o większych nachyleniach i dlatego niektóre gwarancje nie obejmują dachów o nachyleniu mniejszym niż 6º.
Gwarancja Confidex obejmuje dachy o nachyleniu do 1º.

Czy gwarancja wymaga obowiązkowych inspekcji?

Niektóre gwarancje uzależniają podjęcie ewentualnych działań naprawczych od udokumentowanych corocznych inspekcji budynku.
Gwarancja Confidex® nie wymaga corocznych inspekcji.

English We have automatically detected your language settings