Colorcoat® Gwarancja Confidex®


Odszukaj informacje dotyczące Colorcoat Prisma®

Gwarancja Confidex® obejmuje parametry użytkowe produktu Colorcoat Prisma® w tradycyjnych zastosowaniach zewnętrznych jako pokrycia dachów i ścian budynków przemysłowych i komercyjnych, w systemach jednowarstwowych, złożonych systemach montowanych na placu budowy lub płytach warstwowych.

Confidex® stanowi najdłuższą i najbardziej kompleksową gwarancję na powlekane produkty stalowe w Europie, przy czym produkty Colorcoat Prisma® objęte są gwarancją przez okres do 40 lat.

Gwarancja Confidex® przyznawana jest na konkretny projekt i po dokonaniu rejestracji on-line zapewnia klientowi związek umowny między firmą Tata Steel a właścicielem budynku, co oznacza, że w przypadku roszczenia użytkownik kontaktuje się z firmą Tata Steel bezpośrednio, bez konieczności kontaktu z dostawcą, co przyspiesza proces reklamacji i zmniejsza jego koszt. Co więcej, istnieje możliwość przeniesienia gwarancji –w przypadku zmiany właściciela budynku, wymagane jest jedynie wypełnienie formularza na odwrocie karty gwarancyjnej.

Kto dokonuje rejestracji?
Gwarancja rejestrowana jest zwykle przez wykonawcę pokrycia lub producenta systemu pokrycia, niemniej jednak każda osoba zaangażowana w dostawę może złożyć wniosek o rejestrację gwarancji drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny internetowej: www.colorcoat-online.com/registration

W jakiej strefie znajduje się budynek?

Uwagi
1. Okresy gwarancji dla lokalizacji w pasie nadmorskim dotyczą budynków znajdujących się w odległości do 1km od linii brzegowej.
2. Pełne warunki Gwarancji Confidex® przedstawiono w internetowym formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.colorcoat-online.com/registration.
3. W celu zachowania ważności Gwarancji Confidex® należy ją zarejestrować w ciągu 3 miesięcy od daty ukończenia budynku.
4. Okresy Gwarancji Confidex® podane na powyżej ilustracji mają zastosowanie do Strefy 1 i Strefy 2. Więcej informacji o innych strefach znajduje się na stronie www.colorcoat-online.com/confidexmap

English We have automatically detected your language settings