Colorcoat® Gwarancja Confidex®


Gwarancja Confidex®

Gwarancja Confidex to efekt czterdziestu lat rozwoju produktów i technologii powlekania w firmie Tata Steel. Gwarancja ma jasno określony zakres i jest dostępna natychmiast po dokonaniu prostej rejestracji. Gwarancje wydawane przez innych producentów blach powlekanych mają zazwyczaj krótszy okres ważności, są sformułowane w niejasny sposób i zawierają wiele wyłączeń ich zakresu. Gwarancja Confidex  jest klarowna, prosta i zapewnia pełne usunięcie uszkodzeń w mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia wad materiałowych, dając właścicielowi budynku poczucie całkowitego spokoju.

Gwarancja Confidex® firmy Tata Steel jest najbardziej kompleksową gwarancją na powlekane produkty stalowe w całej Europie. Jest dostępna dla budynków przemysłowych i komercyjnych o powierzchni zwykle przekraczającej 500 m2, w których zastosowano blachy Colorcoat HPS200 Ultra® i Colorcoat Prisma®.

Zalety rejestracji gwarancji Confidex®

Rejestracja gwarancji Confidex® umożliwia bezpośredni kontakt z firmą Tata Steel. Jeśli nasze blachy zawiodą w okresie gwarancji, choć jest to przypadek mało prawdopodobny, można się z nami bezpośrednio skontaktować, niezależnie od łańcucha sprzedaży, nawet wiele lat po wydaniu gwarancji. Takie rozwiązanie nie tylko oszczędza czas, ale także pozwala uniknąć niepotrzebnego zaangażowania prawnego i związanych z tym kosztów. Przy założeniu „najgorszego scenariusza”, że któraś z firm w łańcuchu sprzedaży nie będzie już istnieć w momencie wykrycia wady, w przypadku braku możliwości bezpośredniego kontaktu z firmą Tata Steel dochodzenie praw byłoby bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Krótko mówiąc, zarejestrowana gwarancja Confidex to umowa między właścicielem budynku a firmą Tata Steel, zapewniająca całkowity spokój na wiele lat. Brak rejestracji oznacza, że odpowiedzialność producenta ogranicza się tylko do typowych warunków sprzedaży.

Gwarancja Confidex, w połączeniu z gwarancją na konkretny system pokryć, daje wieloletnie zabezpieczenie metalowych pokryć budynków.

Kluczowe cechy gwarancji Confidex® na produkty Colorcoat HPS200 Ultra i Colorcoat Prisma®

  • Obejmuje cięte krawędzie przez cały minimalny okres gwarancyjny Confidex.
  • Nie wymaga corocznych inspekcji konserwacyjnych.
  • Nie dzieli dachów ze względu na nachylenie i obejmuje dachy o nachyleniu nawet do 1 stopnia.
  • W przeciwieństwie do większości podobnych gwarancji dostępnych na rynku, oferowana jest bezpośrednio właścicielowi budynku.
  • Posiada prosty i szybki formularz rejestracji.
  • W przypadku sprzedaży/odstąpienia budynku w pełni przechodzi na nowego właściciela.
  • Pomaga obniżyć poziom ryzyka na każdym etapie produkcji i dystrybucji.

Gwarancja Confidex® obejmuje parametry użytkowe produktów Colorcoat Prisma® i Colorcoat HPS200 Ultra® w tradycyjnych zastosowaniach jako pokrycia dachów i ścian budynków, przy użyciu systemów jednowarstwowych, złożonych systemów montowanych na placu budowy lub płyt warstwowych.

Gwarancja Confidex® dostosowywana jest do konkretnego projektu i po dokonaniu rejestracji zapewnia klientowi bezpośrednią gwarancję firmy Tata Steel. Gwarancja Confidex® dostępna jest głównie w projektach w przemysłowych, komercyjnych i rekreacyjnych oraz w określonym położeniu geograficznym w strefach 1 i 2.

Należy pamiętać, że Gwarancja Confidex® może nie znaleźć zastosowania w projektach wykorzystujących blachy Colorcoat Prisma® i Colorcoat HPS200 Ultra®, w których ze względu na rodzaj konstrukcji i warunki operacyjne istnieją większe wymagania w zakresie charakterystyki użytkowej. Dotyczy to głównie projektów takich jak indywidualne budynki mieszkalne, systemy odprowadzania wody deszczowej, „oddychające” kolektory energii słonecznej, przenośne obiekty mieszkalne, bramy garażowe i drzwi żaluzjowe, obróbki, podsufitki, baldachimy, kasetony ścienne oraz ogólne zastosowania inżynieryjne. Niemniej jednak posiadamy ofertę powiązanych gwarancji opracowanych z myślą o niektórych wyżej wymienionych zastosowaniach, które można uzyskać bezpośrednio u naszych dostawców systemów. W celu otrzymania bliższych informacji prosimy o kontakt z infolinią Colorcoat Connection®.

Tradycyjne gwarancje obejmowały jak dotąd jedynie starzenie się pokryć zewnętrznych pod wpływem warunków atmosferycznych, niemniej jednak przy obecnie wzrastającym zapotrzebowaniu na wymagające projekty wnętrz związane z ochroną środowiska (np. wytwarzanie energii z odpadów) rozwinęliśmy również szereg produktów obustronnych. W celu uzyskania informacji na temat gwarancji dla tego rodzaju zastosowań prosimy o kontakt z infolinią Colorcoat Connection®.

English We have automatically detected your language settings