Colorcoat® Gwarancja Confidex®


Zrozumienie gwarancji

'Okres gwarancji Confidex®'
Trwałość produktów Colorcoat HPS200 Ultra® i Colorcoat Prisma® określa „Okres gwarancji Confidex®”. Jest to minimalny okres, po którym właściciel budynku powinien rozważyć malowanie metalowych pokryć, aby poprawić ich ogólny wygląd lub/i zwiększyć ich trwałość.

'Funkcjonalna trwałość budynku'
Funkcjonalny okres żywotności blachy powlekanej to czas, w którym blacha może spełniać rolę wodoszczelnej tarczy, oczywiście przy założeniu, że jest konserwowana zgodnie z zaleceniami producenta. Te często zależą od warunków otoczenia, takich jak zanieczyszczenie powietrza, odległość od wybrzeża morskiego czy promieniowanie ultrafioletowe. Jeśli pokrycia są konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta, włączając w to malowanie w wyznaczonym czasie, funkcjonalny okres żywotności blach Tata Steel może wynosić nawet 60 lat.

'Gwarancja'
Pisemna gwarancja, jak np. Confidex, to prawnie wiążąca umowa między wytwórcą produktu a jego odbiorcą. Gwarancję uprawomocnia rejestracja, a wydawany certyfikat określa zakres gwarancji i czynności naprawcze podejmowane w razie stwierdzenia wady produktu.

'Deklaracja trwałości produktu'
Jest to zapewnienie o przewidywanej trwałości produktu w normalnych warunkach użytkowania, ale nie nakłada na wytwórcę żadnych dodatkowych zobowiązań poza tymi przewidzianym przez prawo.

'Minimalny okres do decyzji o malowaniu'
Tata Steel określa trwałość blach powlekanych wskaźnikiem „minimalnego okresu do decyzji o malowaniu (PRD-Period to Re-paint Decision)”. Jest to minimalny okres czasu, po którym właściciel budynku powinien rozważyć malowanie metalowych pokryć, aby poprawić ich ogólny wygląd lub/i zwiększyć ich trwałość. Odpowiednio wykonane malowanie zabezpieczy blachy na co najmniej następne 10 lat.

English We have automatically detected your language settings