Analiza przykładów Harlequins RUFC


Harlequins RUFC

Lokalizacja - Wielka Brytania

Sektor - Stadiony

Produkt - Colorcoat HPS200®
Zastąpiony Przez Colorcoat HPS200 Ultra®

Kolor Dachu - Albatross

Klient - Harlequins

Architekt - Ruddle Wilkinson

Główny Wykonawca - Metnor Construction

Podwykonawca - ASL

Producent Systemu - Speeddeck

Rok - 2005

Środowisko – Śródlądowe

English We have automatically detected your language settings