Analiza przykładów Stella Nova


Stella Nova

Lokalizacja - Wielka Brytania

Sektor - Budynki Mieszkalne

Produkt - Colorcoat Prisma®

Kolor Ścian - Zeus, Sirius, Kronos, Helios, Orion

Architekt - Carl Thompson Associates

Główny Wykonawca - Ocon Construction

Podwykonawca - Abacus Roofing Ltd

Rok - 2009

Środowisko - Śródlądowe

English We have automatically detected your language settings