Analiza przykładów BMW Mini Synter


BMW Mini Synter

Lokalizacja - Wielka Brytania

Sektor - Handel Detaliczny

Produkt - Colorcoat Prisma®

Kolor Ścian - Kronos

Klient - BMW

Architekt - AT Architects

Główny Wykonawca - Talbot Designs

Podwykonawca - WT Roofing

Producent Systemu - Euroclad

Rok - 2008

Środowisko – Śródlądowe

English We have automatically detected your language settings