Analiza przykładów Greater Manchester Waste


Greater Manchester Waste

Lokalizacja - Wielka Brytania

Sektor - Energetyka

Produkt - Colorcoat HPS200 Ultra®

Kolor Ścian - Goosewing Grey, Hamlet, Denim, Heather

Główny Wykonawca - Costain

Podwykonawca - Lakesmere

Producent Systemu - Euroclad

Rok - 2010

Środowisko – Śródlądowe

English We have automatically detected your language settings