Analiza przykładów Prologis Pineham


Prologis Pineham

Lokalizacja - Wielka Brytania

Sektor - Dystrybucyjny

Produkt - Colorcoat HPS200®
Zastąpiony Przez Colorcoat HPS200 Ultra® & Colorcoat Prisma®

Kolor Dachu - Goosewing Grey

Kolor Ścian - Alaska Grey, White, Oyster

Klient - Sainsbury's

Architekt - Aja Architects LLP

Główny Wykonawca - Buckingham Group Ltd

Podwykonawca - Yorkshire Sheeting

Producent Systemu - CA Group

Rok - 2008

Środowisko - Śródlądowe

Gwarancja Confidex® - 30 Rok Dachu, 25 Rok Ścian

English We have automatically detected your language settings