Analiza przykładów Swimming Pool Pardubice


Swimming Pool Pardubice

Lokalizacja - Republika Czeska

Sektor - Rozrywka

Produkt - Colorcoat Prisma®

Kolor Ściany - Silver Metallic, Graphite Grey, Ruby Red

Klient - Magistrát Mesta Pardubic

Architekt - Code, S.R.O.

Producent Okładziny - Trimo

Rok - 2011

Environment - Śródlądowe

Gwarancja Confidex® - 30 Years

English We have automatically detected your language settings