Tata Steel Norway Byggsystemer AS downloads

C-og Z-rigler
Clickfals®
Constop
HarmoniPlus®
Høyprofil
Sandwichpaneler
Sinus
Trapes stålplater
Ytelseerklæring

 

Beskrivelse Fil
Bygging i balanse
Prisliste
Farger
FDV-HMS Dokumenter

Tilbake til toppen

C-og Z-rigler

Beskrivelse Fil
Datablad
Z-og C-rigler Monteringsanvisning
DoPs

Tilbake til toppen

Clickfals®

Beskrivelse Fil
Falzinc Datasheet
Montasjeviledning
Datablad
DoP

Tilbake til toppen

Constop

Beskrivelse Fil
Datablad

Tilbake til toppen

HarmoniPlus®

Beskrivelse Fil
Datablad
DoP
Montasjeanvisning Harmoni Taksteinprofil
Monteringsveiledning - Ventilasjonshette

Tilbake til toppen

Høyprofiler

Beskrivelse Fil
Datablad
Høyprofiler Montasjeveiledning
Teknisk datablad, 128R.930
Teknisk datablad, 106R.770 (svesnk)
Drawings
Teknisk Godkjenning
Ytelseerklæring 128R.930

Tilbake til toppen

Sandwichpaneler

Beskrivelse Fil
Brosjyre
Tekniske data: Takprofiler

Tilbake til toppen

Sinus

Beskrivelse Fil
Datablad
Montasjeviledning

Tilbake til toppen

Trapes stålplater

Beskrivelse Fil
Datablad
Trapes tak- og veggplater Montasjeveiledning
SP 20 MM TAK- OG VEGGPLATER Montasjeveiledning
FDV-HMS Dokumenter
DoPs

Tilbake til toppen

Ytelseerklæring

Ytelseerklæringer
Tidligere Ytelseerklæringer

 

Ytelseerklæringer

Beskrivelse PDF
1.03, Colorcoat HPS200   55kb
1.1.03, Colorcoat HPS200   46kb
5.03, FalZinc   45kb
9.03, Colorcoat PE 25 Polyester   51kb
13.03, Colorcoat Prisma   42kb
17.03, Colorcoat PVDF   52kb
21.03, Colorcoat PE 15 Polyester   51kb
25.03, Aluminium   43kb
29.03, AluZinc   44kb
33.12.2, 106R.770   43kb
33.17.2, 128R.930   47kb
33.22.2, C rigler, NO, SE version   42kb
33.25.2, C rigler   44kb
33.32, Z rigler, NO   47kb
33.35.2, Z rigler, NO, SE version   46kb
33.42.2, Special rigler   46kb
33.45.2, Special rigler, NO, Se version   46kb
33.51.2, U rigler   44kb
33.55.2, U rigler, NO, SE version   45kb
37.03, Kobber   41kb
41.02, TitanZinc   46kb

Tillbaka till toppen

Tidligere Ytelseerklæringer

Beskrivelse PDF
Ytelseserklæring Galvaniseret 33.12 106R.770   50kb
33.12, 106R.770, NO   45kb
Ytelseserklæring Galvaniseret 33.16 128R.200   45kb
33.17, 128R.930, NO   45kb
33.21-Galvaniserede C-åse   1602kb
33.22, C rigler, NO, SE version   42kb
33.25, C rigler, NO   43kb
33.30-Galvaniserede Z-åse   1816kb
33.32, Z rigler, NO   1816kb
33.35, Z rigler, NO, SE version   43kb
33.45, Special rigler, NO, Se version   44kb
33.55, U rigler, NO, SE version   45kb
33.44,2 Special rigler, UK   42kb
33.51, U rigler NO   43kb

Tillbaka till toppen

English We have automatically detected your language settings