Verktøy og ressurser

Forpliktet til deling og formidling av kunnskap om bruk av metall i det bygde miljø.

Last ned

Last-ned.jpg

Her kan du last ned våre brosjyrer, datablader, tekniske dokumenter, FDV-dokumentasjoner, ytelseserklæringer osv.

Confidex® Garanti

Confidex-Garanti.jpg

Confidex® er den lengste og mest omfattende garantien for ferdigbehandlede stålprodukter i Europa.

English We have automatically detected your language settings