Forbehandlet stål Colorcoat Prisma

Colorcoat Prisma

Colorcoat Prisma er et populært valg for metallic-farger som skal tåle ekstreme påkjenninger fra vær og vind.

Uansett type bygg, fra lager til kontorbygg, skoler til fritidsbygg, nybygg eller renovering tilbyr Colorcoat Prisma™ deg en rekke egenskaper som gjør det mulig å skape vakre, moderne og slitesterke tak og vegger.

  • Moderne metallic farger med en optisk glatt overflate for moderne design.
  • Stålunderlaget er belagt med Galvalloy® som består av 95% sink og 5% aluminium, noe som gir maksimal korrosjonsbeskyttelse spesielt på kantene sammenlignet med tradisjonelt varmgalvanisert stål.
  • Tata Steel har nærmere 50 års erfaring med utvikling, produksjon og bruk av plastbelagt stål, noe som kommer Colorcoat Prisma™ til gode.
  • Colorcoat Prisma™ overgår kravene i Ruv4 og RC5 sertifisering i h.h. til EN 10169:2010 som beviser fremragende fargebestandighet og korrosjonsbestandighet.
  • Basert på dette kan Tata Steel gi en Confidex®-Garanti på værsiden av platene brukt på industri- og forretningsbygg i opp til 30 år uten behov for vedlikehold eller årlige inspeksjoner for at garantien skal være gyldig.
  • Det gis en automatisk garanti på opp til 20 år via leverandørkjeden for standard tak- og veggkledning som ikke omfattes av Confidex®-Garantien.
  • Colorcoat Prisma™ er tilgjengelig i en rekke profiler i tillegg til plane plater og coils fra Tata Steel i Norge.  

Det har vært vanlig at plastbelagte stålprodukter benytter et sinkbelagt (varmforsinket) stålunderlag. Dette belegget gir forbedret korrosjonsbeskyttelse, sammenlignet med ubehandlet stål, men klippekantene er utsatt for korrosjon som kan føre til avflassing.

For å løse dette problemet, anvender Colorcoat Prisma™ Galvalloy® metallbelegg som har bevist sin unike kvalitet. Galvalloy® består av en spesiell legering av 95% sink (Zn) og 5% aluminium (Al), i h.h. til EN 10346:2009. Dette gir en kombinasjon av forsterket barriere og forbedret galvanisk beskyttelse av kantene sammenlignet med konvensjonelle varmforsinkede belegg. 

Egenskaper  Teststandard
Nominell tykkelse på
organisk belegg
(μm)* 50 EN 13523-1
Glans (60º):
Sirius og Orion
(%) 30 - 40 EN 13523-2
Ripefasthet:
Sirius og Orion
(g) >3500 EN 13523-12
Slitemotstand
(Taber, 250 omdr, 1kg):
Sirius og Orion

(mg)

<20

EN 13523-16
Fleksibilitet:
Minimum knekkeradius
Slagholdfasthet
Vedheft
Blyanthardhet
(T)
(J)
(%)
0.5T@16°C
≥18
100
H
EN 13523-7
EN 13523-5
EN 13523-6
EN 13523-4
Maks. kontinuerlig
drifstemperatur
(°C) 90  
Korrosjonsmotstand:
Salttåkekammer
Fuktighet
(t)
(t)
1000
1000
EN 13523-8
EN 13523-26
Korrosjonsklasse   RC5 EN 10169:2010
UV-bestandighet   Ruv4 EN 10169:2010

*μm=mikrometer

Anmerkninger
1. Tallene i denne tabellen er typiske egenskaper og utgjør ikke spesifikasjoner. Testene er utført i henhold til EN 13523.


Produktnedlastinger

Vennligst Registrer deg eller  for å få adgang til låste nedlastinger.

Colorcoat-Prisma-UK-Technical-Brochure-1.jpgEnglish We have automatically detected your language settings