Om ossBærekraft

Bærekraft er selve kjernen i det vi gjør. Vi er opptatt av å forvalte vår virksomhet ansvarlig og er forpliktet til et pågående program for kontinuerlig forbedring i våre systemer og prosesser for å sikre at de tilfredsstiller, og hvor det er mulig, overstiger standardene satt av regulerende myndigheter.


Bærekraft

Bærekraft er selve kjernen i det vi gjør. Vi er opptatt av å forvalte vår virksomhet ansvarlig og er forpliktet til et pågående program for kontinuerlig forbedring i våre systemer og prosesser for å sikre at de tilfredsstiller, og hvor det er mulig, overstiger standardene satt av regulerende myndigheter.

Vi jobber sammen med våre kunder for å utforme mer bærekraftige produkter som bidrar til løsninger som gir en rekke viktige fordeler når det gjelder bærekraft.  Våre produkter har enorme miljømessige skussmål, er fullt resirkulerbare og er produsert og bygd for å vare, med hensyn tatt til komponentenes alternativer for endt livssyklus og sirkuleringsøkonomi.

Vi er opptatt av å sikre at våre leverandører deler de samme verdiene som vi gjør, og vi var den første store stålprodusenten som fikk uavhengig sertifisering, BES 6001, for våre ansvarlige retningslinjer og prosedyrer for foryningskilder.

For mer informasjon, vennligst klikk her.

English We have automatically detected your language settings