BærekraftInnhold av karbon

Karboninnhold, energitetthet og utslipp i forbindelse med produksjon av stål og stålkomponenter er under konstant evaluering og innlemmet i et kontinuerlig forbedringsprogram.


Innhold av karbon

Karboninnhold, energitetthet og utslipp i forbindelse med produksjon av stål og stålkomponenter er under konstant evaluering og innlemmet i et kontinuerlig forbedringsprogram. Nye teknologier som reduserer energibehovet for å produsere stål, eller øke effektiviteten i produksjonsprosessen er i stadig utvikling.

På enkelte områder kan bruk av høy-ytelse og høylast stål, som for eksempel Celsius® 420 hulprofiler, bidra til å redusere mengden av materiale som er nødvendig for å utføre en bestemt funksjon, og denne reduksjonen kan ha en positiv innvirkning på karbonavtrykket til et enkelte prosjekt...

English We have automatically detected your language settings