BærekraftBærekraftig bygging i aluminium

Med en kontinuerlig utvikling i retning av bærekraftig bygging gir våre Kalzip® aluminiumsbaserte produkter, spesielt Nature Roof, løsninger som er relevante for alle prosjekter.


Bærekraftig bygging i aluminium

Med en kontinuerlig utvikling i retning av bærekraftig bygging gir våre Kalzip® aluminiumsbaserte produkter, spesielt Nature Roof, løsninger som er relevante for alle prosjekter.

Aluminium er et materiale som er uendelig resirkulerbart og finnes i rikelige mengder, det er faktisk planetens mest tilgjengelige metalliske element.

Nesten tre fjerdedeler av all aluminium som har blitt produsert er fortsatt i bruk i dag. Omtrent 90% av all aluminium som brukes innenfor transport og bygging, samt over 60% av den som anvendes i drikkevarebokser, blir gjenvunnet. Resirkulering av Kalzip plater, som med all aluminium, krever 95% mindre energi enn primærproduksjon uten tap av kvalitet eller volum. Dette forebygger utslipp av anslagsvis 80 millioner tonn klimagasser per år på verdensbasis.

Kalzip og aluminium kan gi et stort bidrag til etablering av bærekraftige bygninger, ikke bare under konstruksjon, men også gjennom bruksfasen, ved endt livssyklus og gjenvinning. Spesielt med utmerket termisk ytelse og lang levetid med lave krav til vedlikehold, noe som er standard for alle Kalzip-systemer. Selv Kalzips lave vekt har en miljømessig effekt – ved behov for mindre materialer i bærende konstruksjoner og energisparing gjennom transport og bygging.

English We have automatically detected your language settings