HomeConfidex® zones


Confidex® Garantie voor Colorcoat HPS200 Ultra® en Colorcoat Prisma®

 

Colorcoat HPS200 Ultra®

Colorcoat Prisma®

Confidex® looptijden

 

Colorcoat HPS200 Ultra®

 

Opmerkingen

1. De cijfers onder het kopje 'Kust' gelden voor gebouwen binnen 1km vanaf een kustlijn.

2. De volledige voorwaarden van de Confidex® Garantie staan vermeld op het aanvraagformulier, dat online verkrijgbaar is via www.colorcoat-online.nl/registreren.

3. De garantie is alleen geldig als Confidex® binnen 3 maanden na de voltooiingsdatum van het pand is geregistreerd.

4. De looptijden van de Confidex® Garantie in bovenstaand diagram gelden voor Zone 1 en Zone 2. Voor meer informatie over andere zones kunt u contact opnemen met de Colorcoat Connection® helpline.

5. Confidex® Garantie is niet van toepassing op hoeveelheden

Naar boven

 

Colorcoat Prisma®

Opmerkingen

1. De cijfers onder het kopje 'Kust' gelden voor gebouwen binnen 1km vanaf een kustlijn.

2. De volledige voorwaarden van de Confidex® Garantie staan vermeld op het aanvraagformulier, dat online verkrijgbaar is via www.colorcoat-online.nl/registreren.

3. De garantie is alleen geldig als Confidex® binnen 3 maanden na de voltooiingsdatum van het pand is geregistreerd.

4. De looptijden van de Confidex® Garantie in bovenstaand diagram gelden voor Zone 1 en Zone 2. Voor meer informatie over andere zones kunt u contact opnemen met de Colorcoat Connection® helpline.

5. Confidex® Garantie is niet van toepassing op hoeveelheden

Naar boven

 

Confidex® looptijden

 confidex_zones_NL.jpg

Naar boven
English We have automatically detected your language settings