SAB downloadsKwaliteitsrichtlijn

Hier vindt u de Europese kwaliteitsrichtlijn van de European Quality Assurance Association for Panels and Profiles (PPA voorheen EPAQ).


Kwaliteitsrichtlijn

Kwaliteitsrichtlijn metalen daken en gevels

Hier vindt u de Europese kwaliteitsrichtlijn van de European Quality Assurance Association for Panels and Profiles (PPA voorheen EPAQ). Dit is de standaard voor heel Europa, waar ook de SAB panelen en profielen geheel aan voldoen. Deze kwaliteitsrichtlijn is beschikbaar in het Duits en Engels. 

De Nederlandse vereniging MDG heeft zich onder andere ook ten doel gesteld om de kwaliteit van de dak- en gevelbranche in Nederland te verbeteren. Een belangrijk onderdeel hiervan is het verder optimaliseren en uitbrengen van een eigen 'Kwaliteitsrichtlijn Metalen Daken en Gevels'. Deze richtlijn is tot stand gekomen in samenwerking met de zusterorganisatie DumeboDWS, de brancheorganisatie van de verwerkingsbedrijven. De EPAQ richtlijn is echter belangrijker en recenter en is ook onderschreven door de MDG.

Voor opdrachtgevers, architecten en voorschrijvers levert deze Kwaliteitsrichtlijn veel voordelen (zie de kwaliteitspagina op deze website) op bij de realisatie van een metaalbouwproject. 

De Kwaliteitsrichtlijn is onderverdeeld in twee delen (klik op de link en u komt op de online versie), te weten:
Deel 1: Technische richtlijn voor de montage en verwerking van materialen
Deel 2: Dak- en gevelmaterialen, isolatie- en bevestigingsmaterialen, constructies, informatie

Deel 2 van de kwaliteitsrichtlijn is hieronder direct te downloaden als pdf bestand (7.9 MB). De EPAQ richtlijn is echter belangrijker en recenter.

Beschrijving File
Grootte
EPAQ Kwaliteitsrichtlijn Panelen en Profielen (Duits) 10-2014 1.4MB
EPAQ Kwaliteitsrichtlijn Panelen en Profielen (Engels) 10-2014 1.3MB
MDG Kwaliteitsrichtlijn Deel 2 - versie 2010 7.9MB
English We have automatically detected your language settings